Define Bulmak için Okunacak Dua

Define Bulmak için Okunacak Dua
Define Bulmak için Okunacak Dua

Şüpheli yerde bir (1) defa Euzu Besmele çektikten sonra yedi (7) defa Ayetel Kürsü okuyun. Her okuduğunuz da o bölgenin (gömü’nün) sağına soluna her yerine okuyun çember içine vs. alın. Bu o bölgedeki (gömü de) eğer tılsım, cin, vs varsa Ayetel Kürsünün koruma azamati geçene kadar orada size hiç bir cin zarar veremez.

Sonra Kuran’ı Kerimde Vakia Suresi vardır,bu sureyi orada kıbleye karşı on (10) defa okuyun okuduktan sonra hiç konuşmadan Fatiha Suresini de okuyun. Sonra içinizden Allah’ım hakkımda hayırlısı ne ise onu ver eğer burada define (gömü) varsa bana bir işaret gönder diye gizlice dua edin. Eğer orada define varsa kesinlikle ve kesinlikle size bir işaret belirecektir. Mesela içinizde burada define var diye bir ses duyabilirsiniz yada yok diye. Gönlünüz size yol verecek o hususda…

Gömü bulduğumuzda,Hazine yada Define ararken okunması gereken bir diğer dua;

Hak Teala ‘nın (El Vekil) adı : Bu ad Allah ‘ın azametli adlarından biridir. Bu adın hizmet Meleğinin adı, Allah ‘ın selamı üzerine olsun, Hazret-i (Kehyail) dir. Bu kerametli Meleğin buyruğu altında dört kumandan Melaike bulunmaktadır ki, bunlardan her biri 66 bin Melaikeden oluşan 66 Melaike sırasına kumanda etmektedir. Bu Meleklerin tümü dünyadaki her şeye vekalet etmektedirler. Bunlar hazine ve definelerin bekçisi ve koruyucularıdırlar. Bu adı çokça anan kimselere bu hizmet Meleği inerek hacetini görmüş olur. Bu adla yapılacak duanın Arapça metni Türkçe harfleri ile duaya başlayın,bismillahirrahmanirrahim:

Define ararken veya çıkarırken okunacak dua;

” Ya Vekil! Ente-llezi tevelleyte umurül halaika ve ente-llezi kemmelte El turuka vel hakaika ve ente-llezi beyyente-ddekaika ve-rrekaika, kumte bi kiyafetil abidi ve tecelleyte fi idaretil mezidi vel iktidar. Ve leke-ttemkine vel istikrara, Es’elüke ya rabbül erbabi ve müsebbibül esbabi en terzukani ziyadeten fil kuvveti ve kemalen fil kudreti ve nuran fil izzeti ve metaneten fil kurba, ve re’yetü edrikü biha-ttibyane ve lisanen edrükü bihil beyan. fe entel camiül müteferrikatil umuri, ve entel kadirü ala ba’sü men fil kuburi… ”