Delaili Hayratı Okumaya Eşit Salavat

Fazileti:
Bu salavat-ı şerifeyi üç defa okumak da fazilet bakımından Delail-i Hayrat’ı hatmetme derecesindedir.
Az zamanda helal ve çok kazanç sağlamak için bu salavat-ı şerife okunur.

Salavat:
Allâhümme salli ve sellim ve barik alâ seyyidina Muhammedin ve Ademe ve Nuhın ve İbrahime ve Musa ve Iysa ve ma beynehüm minen nebiyyine vel mürseliyn. Salevatüllahi  ve selamühü aleyhim ecmaıyn.”

Anlamı:
“Allah’ım! Efendimiz Muhammed’e, Adem’e, Nuh’a, İbrahim’e, Musa’ya, İsa’ya ve bunlar arasında gelmiş geçmiş bütün peygamber ve resullere top yekun salat ve selam eyle.”