Dertlerden Kurtulmak İçin Okunacak Dua

Dertlerden Kurtulmak İçin Okunacak Dua 

Dertlerden Kurtulmak İçin Okunacak Dua
Dertlerden Kurtulmak İçin Okunacak Dua

Dertlere Deva Okunacak Dua;

Elem neşrah leke sadrek; ve vâda’na anke vizrekelleziy enkada zahrek; ve refâ’na leke zikrek. Feinne meâl usri yüsren inne meâl usri yüsra. Feizâ ferağte fensab ve ilâ rabbike fergab!... 

Türkçe Meali:
Biz senin göğsünü açmadık (basiyretini genişletmedik) mi?.. Belini büken yükü üzerinden almadık mı?.. Nâmını yükseltmedik mi?.. Kesinlikle her güçlükle beraber bir kolaylık vardır!.. Hiç şüphesiz her güçlükle beraber bir kolaylık vardır. Öyle ise, işlerinden kurtulunca diğerine başla; Rabbine yaklaş!..

Dertlere Karşı Okunacak Bir Diğer Dua:

Şahmeran Duası:

Şahmeran duası her derde deva olabilecek güçte bir duadır ve sadece hastalıktan kurtulmakla sınırlı değildir.

Allah’u la ilahe illa Hüvel Hayyu’l-Kayyum
Allah’u la ilalhe illa Hüve’l-Aliyyu’l-hakim
Allah’u la ilahe illa Hüve’s-Semiu’l-Alim
Allah’u la ilahe illa Hüve’r-Rahmanü’r-Rahim
Allah’u la ilahe illa hüve’l-Vahidu’l-Ehad
Allah’u la ilahe illa Hüve’l-Ferdü’l-Varid
Allah’u la ilahe illa hüve Raufu’r-Rahim
Allah’u la ilahe illa Hüve’l-Aziz’u’r-Rahim
Allah’u la ilahe illa hüve’z-Zahiru’l-Batın
Allah’u la ilahe illa Hüve’l-Ahadu’s-Samed
Allah’u la ilahe illa hüve’l-Fettahu’l-Alim
Allah’u la ilahe illa Huve’l-Azizu’l-Alim
Allah’u la ilahe illa Huve’l-Hannanu’l-Mennanu’Deyyan
Allah’u la ilahe illa Hüve’l-Kadiru’l-Kadir
Allah’u la ilahe illa Hüve’Rafiu’l-Alim
Allah’u la ilahe illa Hüve’r-Rabbü’l-Arş’il -Azim
Allah’u la ilahe illa Hüve’l-Meliku’l-Kudüs
Allah’u la ilahe illa Hüve’l-Hakku’l-Mübin
Allah’u la ilahe illa Hüve’l-Baisü’l-Varis
Allah’u la ilahe illa Hüve’l-Esmau’l-Hüsna
Hüve’l-Hayy’u la ilahe illa Hu.Fed’uhü Muhlisine Lehü’d-diyn
Subhane Birahmetike ya Erhame’r-rahimin.
Ve’l-Hamdu-lillahi Rabbi’l-Alemin

Gerçek Hayat Sahibi, Her Şeye Hayat Veren ve Ayakta tutan Allahım Senden Başka İlah Yoktur Her şeyin Her şeyden Yüce ve Hikmet Sahibi Allahım Senden Başka İlah Yoktur Gizli ve Açık Her şeyi İşiten ve her şeyi Bilen Allahım Senden Başka İlah Yoktur Her şeye Çok Merhametli ve Çok Merhamet Edici Olan Allahım Senden Başka İlah Yoktur. Her şeyin Tek,ortağı olmadan ve Yalnız Yaratıcısı Allahım Senden Başka İlah Yoktur Her şeyin Varlığını Bildiği Ve Eşi Benzeri Olmayan Allahım.Senden Başka İlah Yoktur Yaratılanlara Karşı Şefkatli ve Merhametli Olan Allahım.Senden Başka İlah Yoktur Azameti Büyük ve Her Şeye Galip ve Merhametli Olan Allahım Senden Başka İlah Yoktur İstediği Zaman Apaçık Ortada Olan; Algılanabilen ve İstediği Zaman Gizli, ortada olmayan; Algılanamayan..Allahım Senden Başka İlah Yoktur Hiçbir Dengi ve Ortağı Olmayan ve Tek olan ve Hiç Bir Şeye İhtiyacı Olmayan Allahım Senden Başka İlah Yoktur Her şeyi hikmetle Açan ve Her şeyi Hakkıyla Bilen Allahım Senden Başka İlah Yoktur Her şeye Galip ve Azameti Büyük Olan ve her şeyi Hakkıyla Bilen Allahım Senden Başka İlah Yoktur Yarattıklarına Sonsuz Merhamet sahibi ,Hakiki İyilik ve İhsan Sahibi Olan ve Hiçbir amelini zayi etmeden Karşılığı Veren Allahım.Senden Başka İlah Yoktur Her Şeye gücü yeten Kadir ve Düşmanlarını Kahreden Allahım Senden Başka İlah Yoktur İstediğini Yükselten ve Hakiki İlim Sahibi olan Allahım Senden Başka İlah Yoktur Her şeyin ve Büyük Arşın Sahibi Allahım Senden Başka İlah yoktur Her şeyin ve Mülkün sahibi ve Her Türlü Hata, gaflet ve Acizlikten Uzak Olan Allahım Senden Başka İlah Yoktur Hamd ve Övgü Sahibi olan Hamdimiz ve Övgümüz Apaçık Ancak Sanadır Allahım. Senden Başka İlah Yoktur Ölenleri Diriltecek Olan ve Tüm Varlıkların Gerçek Varisi Olan Allahım Senden Başka İlah Yoktur Allahım Senden Başka İlah Yoktur. Tüm Güzel İsimler Sana aittir...
Allah yar ve yardımcınız olsun...Rabbim ettiğimiz duaları kabul etsin inşallah!