Dil Daima Allah’ı Hatırlayarak Islak Kalmalı

Dil Daima Allah’ı Hatırlayarak Islak Kalmalı 

Dil Daima Allah’ı Hatırlayarak Islak Kalmalı
Dil Daima Allah’ı Hatırlayarak Islak Kalmalı

Abdullah b. Büsr (r.a.)’den rivâyet edilmiştir. Bir adam: “Ey Allah’ın Rasûlü! İslamın nafile ibadetleri bana ağır geldi, devamlı yapabileceğim bir şey ver ki ona sarılayım” dedi. Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurdu: 

Dilin devamlı olarak Allah’ı hatırlayarak ıslak kalmalı.” (İbn Mâce, Edeb: 27)

Tirmizî: Bu hadis bu şekliyle hasen garibtir.