Dilek ve istek Duaları

Dilek ve istek Duaları

Dilek ve istek DualarıDilek ve istek Duaları

Bir haceti veya dileği olan, sabah namazını kıldıktan sonra kıbleye karşı oturur ve bu duayı okursa dileğinin gerçekleşeceği umulur.

"Bismillahirrahmanirrahiym, velhavle vela kuvvete illabillahil aliyyil aziym. Allahümme inni eselüke ya kadimü ya daimü ya ferdü ya vitrü ya ehadü ya samedü ya hayyu ya kayyumu ya zelcelali vel ikram. Fein tevellev fekul hasbiyallahü la ilahe illa hüve aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbül arşil azim."

Her kim bu duayı Cuma Gecesi 40 kere okursa ve ne hacet dilese Allah katında makbul olur.

"Bismillahirrahmanirrahiym, Sübhanel alimillezi lem yechel sübhanel kadiymillezi lem yezel sübhanel cevvadillezi lem yebhal sübhanel haliymillezi la yacelü Allahüm makdı haceti ya Allah-ü ya Allah-ü ya Allah-ü ya Rabbi ya Rabbi ya Rabbi ya Hayyu ya Kayyumu ya zel celali vel ikrami bi rahmetike ya erham errahimiyn. Vel hamdülillahi Rabbil alemiyn."

Her sabah namazından evvel kalkarak abdest alıp namaz kılacağı yerde oturup bu duayı 100 defa okursa dileği gerçekleşeceği umulur.

"Ya daimü ya kaimü ya vitrü ya ehadü ya samedü ya senedü ya mesnedü ya men lem yelid velem yuled velem yekün lehü küfüven ehad."

İstek duası nasıl yapılır?

Hacet duası yapılacağı zaman öncelikle abdest alınır ve yalnız bir yere gidilir. Duanın abdestli yapılması ile dua sırasında yalnız olunması duanın zorunluluklarındandır.

Önce euzubesmele çekilir. Ardından kelimeyitevhit okunur. Sonra şu esmalar karşılarında belirtilen sayı adetince okunur:

El-Melik
Art arda 7 defa okunur. “Bütün her şeyin gerçek sahibi” anlamındadır.

El-Vehhab
Art arda 11 defa okunur. “Her türlü nimeti sınırsızca veren” demektir.

El-AzimArt arda 15 defa okunur. “En büyük, en güçlü” anlamındadır.

El-Mucib
Art arda 17 defa okunur. “Kulların yaptıkları dualara cevap veren” demektir.

El-Vedud
Art arda 21 defa okunur. “Seven ve sevilen” demektir.

El-Muktedir
Art arda 27 defa okunur. “ Mutlak iktidar sahibi” demektir.

Zül Celali vel-İkram
Sadece 1 defa okunur. “Büyük olan ve kullarına dilediğini veren” demektir.

Esmaların sayısı tam olarak 99 sayısına tekabül eder ki bu da esmaul hüsnanın karşılığıdır. Burada dikkat edilmesi gereken nokta esmaların sırasını ve sayısını kesinlikle tam olarak okumaktır.

Bu duayı içten eden ve duanın kabul görmesi konusunda tamamen Allah’a teslim olan kulların duaları inşallah kabul görecektir. Zira Allah, duaları hakkıyla işiten ve dualara layıkıyla karşılık verendir.

İstek Duasının Belli Bir Zamanı Var mıdır?

Her duanın mahiyetine göre daha makbul kabul edildiği zamanlar vardır. Mesela büyü bozma duaları için en uygun vakit sabah namazı sonrası iken, bereket duası için Cuma namazı sonrası en hayırlı vakit olarak kabul edilmiştir. Bu biçimde her duanın makbul olduğu zaman dilimleri vardır.

İstek duası için alimlerin daha hayırlı kabul ettikleri iki zaman dilimi vardır. Bunlar “ikindi namazı sonrası” ile “yatsı namazı sonrası”dır. Fakat daha çok yatsı namazı sonrasının tercih edildiğini de vurgulamak gerekmektedir.

İstek duası edilecek günden bir gün önce fakir fukaranın sevindirilmesi

Sadaka vermek kaza-belayı defettiği gibi meleklerin bütün rahmet kapılarını açmalarını da sağlamaktadır. İstek duasının yapılacağı günden bir ya da birkaç gün önce fakir fukaradan birilerine küçük de olsa bir sadaka vermek duaya icabeti artırır yani duanın kabulünü kolaylaştırır.

İstek(Dilek,Hacet) Duasının Tesirini Gösteren İbretlik Bir Rivayet

Ebu Davut’tan nakledilen rivayet İbni Fazıl ve eşi Hacer ile alakalıdır.

İbni Fazıl, bir kervan ticareti sırasında Hacer’i görür ve ona aşık olur. Aracılar vasıtası ile öğrendiğine göre Hacer de ona karşı aynı duyguları beslemektedir.

Her iki genç, meşru yollarla hayırlı bir izdivaçta buluşmak ister. İbni Fazıl, aile büyükleri ile Hacer’i istetir. Nişan yapılır. Her şey çok iyi gitmektedir.

Ancak daha sonra olanları İbni Fazıl şöyle anlatıyor:

“Her şey çok iyi giderken ve benim için saadet kapıları sonuna kadar açılmışken birden bire önce Hacer’in kardeşleri sonra anne babası en sonunda da Hacer’in kendisi bana karşı menfi düşünmeye başladı. Ne olduğunu bir türlü anlayamadan nişan bozuldu. Bütün gururum kırılmıştı. Ne yapacağımı bilmiyordum.

Sonradan öğrendiğime göre birileri Hacer’in ailesine evli olduğumu ve üç çocuğumun bulunduğunu söylemişti. Bu doğruydu. Biz büyük bir yanlışlık yapmış gerçeği sevdiğim kadın ve ailesinden saklamıştık. Eşimin vefatından sonra çocuklarım kardeşimin çocukları ile birlikte onların evlerinde kalmaya başlamışlardı. Ben ise kardeşimle birlikte uzun kervan yolculuklarına çıkıyor ve ailenin rızkının temini ile meşgul oluyordum.

Eşimin vefat etmiş olduğuna Hacer ve ailesi inanmıyordu. Kaç defa görüşüp derdimi anlatmak istedimse de bir türlü beni kabul etmediler. Yaptığım hatanın bedelini bana en şiddetli şekilde ödetmeye kararlıydılar.

Burada Ebu Davut, Hacer’in ailesinin ne kadar güçlü ve büyük bir aile olduğunu uzun uzun anlatıyor ama bu konumuzla alakalı olmadığı için bu bölümleri geçiyoruz.

Biz yine İbni Fazıl’ın konuşmalarına dönelim:

“Hacer’in abisi Ömer çok nüfuzlu bir zattı ve bizim kervanımızın Halep’e girmesine izin dahi vermiyordu. Elim kolum bağlanmıştı.

Bu kadar sıkıntı içinde iken ulemadan büyük bir zat bana istek duasını etmemi önerdi. Dediğini yaptım. Usul ve adabına uygun olarak duayı belirtilen saatinde ve belirtilen sayıda okudum.

İçimde hem umut hem de korku olduğu halde Hacer’i görmeye gittim. Şehrin kapısında ailenin bütün erkeklerinin toplanıp bir mesele üzerinde tartıştıklarını gördüm. Yaklaşıp selam verdim. Hepsi selamımı aldı ve sanki hiçbir mesele yokmuş gibi beni oldukça hoş karşıladı. Hatta Ömer bizzat beni eve kadar götürdü ve meselenin konuşulması için babası ile görüştürdü.

Hacer’in anne babası da beni çok iyi karşıladılar. Vefat eden eşim için dua ettiler ve benim Hacer’e duyduğum sevgiden ötürü böyle davrandığımı söylediler. Hacer’e haber gönderdiler. Hacer de benim dönmüş olmamdan mutluluk duyduğunu söyledi.
Allah’ın izni ve duanın muazzam tesiri ile bir anda bütün arzularım yerine gelmiş ve Hacer’ime yeniden kavuşmuştum.

Üstelik en mühim nokta da şuydu ki benim dua etmenin üzerinden henüz üç gün geçmeden bütün isteklerim yerine gelmişti. Allah’a şükrettim ve bize layık gördüklerinden dolayı ona hamdettim.”

Bu rivayet istek duası ile alakalı okuduğumuz onlarca rivayetten biridir.