Dilinde kekemelik olanın okuması için dua

Dilinde kekemelik olanın okuması için dua

Dilinde kekemelik olanın okuması için dua
Dilinde kekemelik olanın okuması için dua

Bismillahirrahmanirrahiym “Rabbiş Rahli sadiri ve yesirrli,vahlül ukdeten min lisani yefkahü kavli.”

Rabbim gögsümü aç ,genişlet,işimi kolaylaştır. Dilimde olan dğümü çöz ki anlasınlar beni.