Dini Güzel Sözler Okuyalım ( Dini Sözler 10. Bölüm)

Dini Güzel Sözler Okuyalım ( Dini Sözler 10. Bölüm)

Dini Güzel Sözler
Dini Güzel Sözler

*-Reklâm verenler, reklâma harcadıkları parayı, ürünlerini geliştirmeye harcasalar, reklâm yapmaya gerek kalmazdı.

*-Övgüler de, yergiler de kabir ehli için eşit derecede çok önemsiz şeylerdir artık.

*-Şeyh Sadi Şirazi “Bostan adlı meşhur kitabında şöyle anlatıyor:
Gaddarlığıyla ünlü bir köy ağası bir kuyuya düşmüştü. Sabahlara kadar yalvarıp yakardı, inleyip sızladı.
Derken, adamın biri gelip tepesine bir taş yükledi ve şöyle dedi:
Sen kaç kişinin feryadına yetiştin ki can kurtaracak adam arıyorsun? Sürekli alçaklık, namertlik tohumları ektin, bugün harman vakti geldi. Bak bakalım eline ne geçti. Senin elinden yaralı gönüller inlerken senin yarana kim merhem olur? Bizim için sürekli kuyu kazıyordun, sonunda kazdığın kuyuya kendin düştün.
Halk içinde kuyu kazan iki tip insan vardır. Biri güzel huyludur, hayır sahibidir, insanların içini serinletmek ister. Öbürü kötü nam salmıştır, insanların oraya yuvarlanmasını ister.
Yaramaz kişiler iyilik ummasın. Ilgın ağacın meyvesi asla üzüm olmaz.
Gözün tarlasına arpa eken, hasat zamanı buğday çekeceğini ummasın. Ne kadar da emek çeksen zakkum ağacından meyve alamazsın. Kardeşim, ne ekersen onu biçersin.

*-Bayrakları bayrak yapan, üstündeki kandır. Toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır.
M. Cemal Kuntay

*-Siz verâ’dan gaflet ediyorsunuz. Hâlbuki verâ, ibadetin en yükseğidir.
Hz. Ali r.a.

reklam, reklamın önemi, reklama harcanan para, reklam yapmak, övgü, yergi, kabir ehli, Şeyh Sadi Şirazi, can kurtaracak adam, iki tip insan, güzel huy, hayır sahibi, ağacın meyvesi, hasat zamanı, zakkum ağacı, ne ekersen onu biçersin, M. Cemal Kuntay, toprak, bayrak, vatan, Hz. Ali r.a., ibadetin en yükseği, veradan gaflet etmek,