Dost ilahi Sözleri

Dost ilahi Sözleri

Dost ilahi Sözleri
Dost ilahi Sözleri

Dost ilahi Sözleri

Dost

Erler demine destur alalım
Pervaneye bak ibret alalım
Aşkın ateşine gekl bir yanalım
Dost dost dost

Dost ilahi Sözleri

Günler geceler durmaz geçiyor
Sermayen olan ömrün bitiyor
Bülbüllere bak figan ediyor
Ey gonca gül mevsim geçiyor
Dost dost dost

Dost ilahi Sözleri

Devrana girip seyran edelim
Eyvah demeden Allah diyelim
La ilahe illallah, la ilahe illallah
la ilahe illallah