Duaların Kabul Olması İçin Ne Yapılmalı?

Duaların Kabul Olması İçin Ne Yapılmalı?

Duaların Kabul Olması İçin Ne Yapılmalı?
Duaların Kabul Olması İçin Ne Yapılmalı?

Duanın Kabul olmasının en önemli şartı, Yüce Allah huzurunda zelil bir şekilde boyun eğmek ve duan esnasında ona tam bir teslimiyet göstermendir!..

1- Yüce Allah buyuruyor: “Kullarım sana, beni sorduğunda (söyle onlara): Ben çok yakınım. Bana dua ettiği vakit dua edenin dileğine karşılık veririm. O halde (kullarım da) benim davetime uysunlar ve bana inansınlar ki doğru yolu bulalar”(Bakara: 186).

Bil ki Allah, senin nefsinden sana daha yakındır. Dua ettiğin zaman seni duyar, duanda samimi olman şartıyla yapacağın duayı kabul eder. Zira duada samimiyet ve ihlas dualarının kabulu için en önemli şarttır.
Öyle ise duanda samimi olduğunu nasıl bilirsin? Kendine şu soruyu sor: Ben bu dua ile ne istiyorum; Eğer cevabın: Allahın rızası ise, o zaman Allah duanı Kabul edecektir. Yok eğer hedefin insanlara zarar vermek veya tamahkarlık veya dünya sevgisi ise, bu durumda Allah belki duanı Kabul edecektir, fakat ahirette bu duadan bir nasibin olmayacaktır.
Gerçek şu ki; eğer duanda samimi olursan Allah’ın izniyle kabulunu da çabuk bulursun.

2- Her peygamberin Kuranda kendine has bir duası vardır. Eğer duaların en iyisini (kabule şayan olanını) istiyorsan, o zaman peygamberlerin yaptığı dua ile dua etmen gerekir.
Örneğin: Eğer sen darlık, üzüntü ve kederden şikayetçi isen, o zaman Yunus peygamber (a.s.)’ın duası ile dua etmen gerekir. O da şudur: “Senden başka hiç bir ilah yoktur.Seni tenzih ederim. Gerçekten ben zalimlerden oldum” (Enbiya: 87).

Bu duayı yaptığın zaman Allahın izniyle kabulü de çabuk gelecektir. Çünkü Yüce Allah peygamberin bu duasına şöyle icabet etmiştir: “Bunun üzerine onun duasını kabul ettik ve onu kederden kurtardık. İşte biz müminleri böyle kurtarırız” (Enbiya: 88). Ve Yüce Allah’ın şu ayetine şu ayetine dikkat et: “İşte biz müminleri böyle kurtarırız”. (Enbiya: 88). Bu ayette de belirtildiği gibi, eğer sen gerçekten mümin isen Allah duana icabet edip kabul edecektir.

3- Bir çok kimsenin farkında olmadığı en önemli dualardan biri de, özellikle çocuğu olmayan kimseler için Zekeriya (a.s.)’in yaptığı duadır.
O şöyle dua etti: “Rabbim! Beni yalnız bırakma! Sen, varislerin en hayırlısısın, (her şey sonunda senindir)” (Enbiya: 89). Eğer bu duayı inanarak samimiyetle tekrarlayarak dua edersen, bil ki Allah senin istediğini sana verecektir. Çünkü Yüce Allah Zekariya peygambere (a.s.) bu dua ile istediğini vermiş ve şöyle buyurmuştur: “Biz onun da duasını kabul ettik ve ona Yahya’yı verdik; eşini de kendisi için (çocuk doğurmaya) elverişli kıldık” (Enbiya: 90). O halde Yüce Allah peygamberleri için böyle acil bir şekilde dualarını kabul etmesinin sırrı nedir?
Biz ise bazen Allaha dua ediyoruz, ama dualarımız Kabul olmuyor.
Bu sorunun cevabı Allahın şu ayet-ı kerimesindedir:
“Onlar (bütün bu peygamberler) , hayır işlerinde koşuşurlar, umarak ve korkarak bize yalvarırlardı; onlar, bize karşı derin saygı içindeydiler”(Enbiya: 90). Allah ne büyük hikmet sahibidir. Duanın kabul olmasının en önemli şartı hayra koşmak ve duada samimi olmaktır. O halde ey mümin kardeşim! sen de bunu hayatında uygulamalısın.

4- Kronik hastalıklardan kurtulmak için okunacak duanın ne olduğunu biliyor musun?
Bu dua Eyyup peygamber (a.s.)’in duasıdır. Kim bu dua ile dua eder ve çokça tekrar ederse Allah (c.c.) ona şifa verir.
Söz konusu Eyyup (a.s.)’ın duası şudur: “Başıma bu dert geldi. Sen, merhametlilerin en merhametlisisin” (Enbiya: 83).
Çünkü Yüce Allah uzun hastalıktan sonra Eyyup (a.s.)’ın duasına icabet etti. Yüce Alla şöyle buyurdu: “Bunun üzerine biz, tarafımızdan bir rahmet ve kulluk edenler için bir hatıra olmak üzere onun duasını kabul ettik; kendisinde dert ve sıkıntı olarak ne varsa giderdik ve ona aile efradını, ayrıca bunlarla birlikte bir mislini daha verdik” (Enbiya: 84). Şüphesiz ki bugün bizler bu duayı yapmaya her zamankinden daha çok muhtacız. Zira bizleri hastalıkların şerrinden koruyacak ancak Yüce Allah’tır. O her şeye kadirdir.

5- Yüce Allah’a nasıl dua etmeliyiz?
Allah (c.c.) peygamberleri hakkında şöyle buyuruyor: “Onlar umarak ve korkarak bize yalvarırlardı” (Enbiya: 90). Ayette geçen “er-Rağab” ifadesi: Allah katındaki nimetleri istemek anlamındadır. “er_Rahab” ise: Allahın azabından korkma ve ürkmedir.
O halde bizim Allah’a olan duamız şiddetli bir istek ve şiddetli bir korku ile Allaha yönelik olmalıdır.

Şimdi ey mümim kardeşim, sana soruyorum: Allaha dua ettiğin vakit; kalbinin Yüce Allaha yöneldiğini, sonucun ne olursa olsun, sadece Allahın rızasını istediğini gerçekten görebiliyor musun? Yoksa kalbin sadece ihtiyaç duyduğun ve istediğin şeye mi yöneliktir?
İşte bu nokta duanın Kabul olmasının sırlarından bir sırdır.
Allaha dua edip ondan bir şey istediğimiz vakit, Allahın dualarımızı Kabul etmeye kadir olduğunu, yerde ve gökte hiç bir şeyin onu aciz edemeyeceğini hatırlıyor muyuz?
Bunun da ötesinde, Allahtan bir şey istediğimizde, Allahın bu istemiş olduğumuz şeyden daha büyük olduğunu düşünüyor muyuz? Yoksa, bütün dikkatlerimizi Allahtan dilediğimiz ve ondan istediğimiz şeye mi odaklıyoruz?
Bil ki, duanın Kabul olmasının en önemli sırrı, her an yüce Allahı hatırlamandır.

6- Duanın Kabul olmasının en önemli şartı, Yüce Allah huzurunda zelil bir şekilde boyun eğmen ve duan esnasında ona tam bir teslimiyet göstermendir. Teslimiyet ise Allah’tan korkmak demektir.

Allah peygamberleri hakkında şöyle buyurdu: “Onlar, bize karşı derin saygı içindeydiler” (Enbiya:90).
Bu da duanın kabul olmasının önemli sırlarından bir sırdır. Allah’a karşı huşu içinde göstereceğin teslimiyet oranında duan kabul ve icabet görür. Huşu sadece duaya has bir şey değildir.
Her zaman kendine şu soruyu sorman gerekir: Namazlarını gerçekten huşu içinde kılıyor musun? Rızkını ararken Allah’tan korkup haramdan sakınıyor musun? Peygamber (s.a.v.), duanın kabul olması için, mümin kişinin yemesinin, içmesinin niçin helal ve güzel olmasını vurguladığını acaba idrak ediyor muyuz?

Hiç bir gün, sana kötülük yapmış olan bir insanı affetmeyi düşündün mü? Allah rızasını umarak, sana eziyet etmiş bir kimsenin eziyetine sabretmeyi hiç düşündün mü?
Hiç bir gün kendi nefsine: Acaba Allah’ın sevdiği şeyler nelerdir, ta ki ben o fiilleri işleyeyim ve bu sayede Allah’a yaklaşan salih kullarından olayım diye sordun mu? Elbette bu soruları kendimize sorup üzerinde düşünmemiz gerekir. Böylece bu soruların gereğince amel edip Allah’ yakın olmamız, bütün iş ve davranışlarımız, hatta düşünce ve hislerimizin tamamı Allah’ın rızası doğrultusunda olmalıdır. Dünyadan bir şey isterken yine Allah rızası için olmalıdır. Bu dünyada Allah’ın seni sevip, senden razı olmasından daha güzel bir şey var mıdır?

Duanın kabul edilmesi için bazı şartlar vardır. Duanın kabul edileceğinden şüphe etmemeli, şartlarına riayet edilip edilmediğinden şüphe etmelidir. Gereken şartlara riayet etmeden duanın kabul edilmesini beklemek uygun olmaz.Önce çalışmak, sonra dua dinin esası!Kabul edilir ancak, çalışanın duası!
Duanın kabul edilmesi için gereken şartlardan bir kısmı şöyle:

1- Haram lokmadan sakınmalıdır!

Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:
(Haramdan sakının! Midesine haram lokma girenin kırk gün duası kabul olmaz.) [Taberani]

Sad bin Ebi Vakkas hazretleri dedi ki: Ya Resulallah, dua buyur da, Allahü teâlâ, benim her duamı kabul etsin! Cevabında buyurdu ki:
(Duanızın kabul olması için helal lokma yiyiniz! Çok kimse vardır ki, yedikleri ve giydikleri haramdır. Sonra ellerini kaldırıp dua ederler. Böyle dua nasıl kabul olunur?) [Şir’a]

Yine buyurdu ki:
(Duanın kabul olması için iki şey gerekir. Duayı ihlas ile yapmalıdır. Yediği ve giydiği helalden olmalıdır. Müminin odasında, haramdan bir iplik varsa, bu odada yaptığı dua kabul olmaz.) [Tergibüs-salât]

2- İtikadı düzgün olmalıdır.
Bid’at ehlinin duaları kabul olmaz. Hadis-i şerifte, (Bid’at ehlinin duası ve ibadetleri kabul olmaz) buyuruldu. (İbni Mace)
Âyet-i kerimenin, duanın tesir edebilmesi için, okuyan ve okunan kimsenin buna inanması ve okuyanın itikadının düzgün olması, Allah rızası için okuması, kul hakkından sakınması, haram yememesi ve karşılığında ücret istememesi şarttır.

3- Uyanık kalble ve kabul edileceğine inanarak dua etmelidir.
Hadis-i şerifte buyuruldu ki:
(Allahü teâlâya, kabul edileceğine tam inanarak dua ediniz! Biliniz ki, Allahü teâlâ gafil bir kalp ile yapılan duayı kabul etmez.)[Şir’a]

4- Dualarım niçin kabul olmuyor dememelidir.
Hadis-i şerifte buyuruldu ki:
(Allahü teâlâ, duanızı kabul eder. Dua ettim, hâlâ duam kabul olmadı diye acele etmeyiniz! Allah’tan çok isteyiniz! Çünkü kerem sahibinden istiyorsunuz.) [Buhari]

İstenilen şeyin olmaması, duanın kabul olmadığını göstermez. Onun için duaya devam etmelidir! Duanın kabulünün gecikmesinin başka sebepleri de vardır. Hadis-i şerifte buyuruldu ki:
(Mümin dua edince, Allahü teâlâ, Cebraile, "Ben onu seviyorum, isteğini hemen yerine getirme!" Facir, [günahkâr] dua edince de "Ben onun sesini sevmiyorum. İsteğini hemen yerine getir" buyurur.) [İbni Neccar]
Şu halde, duanın kabulünün gecikmesi zararlı değildir.

5- Bela gelmeden önce çok dua etmelidir.
Hadis-i şerifte buyuruldu ki:
(Sıkıntılı iken duasının kabul edilmesini isteyen, refah zamanında çok dua etsin!) [Tirmizi]
Ebu İshak hazretlerinden dua istediler. Dua etti. Duasının kabul edildiğini gören bir talebesi, (Efendim, bu duayı bana da öğretin, ihtiyaç halinde ben de edeyim) dedi. Buyurdu ki: (Duamın kabul edilmesinin sebebi, otuz yıldır kıldığım namazlar, ettiğim dualar ve haram lokmadan sakınmamdır.)

6- Duaya hamd ve salevatla başlamalıdır.
Hadis-i şerifte buyuruldu ki:
(Ey namaz kılan, acele ettin. Namaz kıldıktan sonra dua ederken önce Allahü teâlâya layık olduğu şekilde hamd et, sonra bana salevat getir, sonra dua et!) [Tirmizi]

7- Yalvararak dua etmelidir.
Hadis-i şerifte buyuruldu ki: (Gafil olan kalb ile yapılan dua makbul değildir.) [Tirmizi]

Hazret-i Davud zamanında kuraklık oldu. Halk dua etmek için aralarından üç âlimi seçtiler.
Âlimlerden biri şöyle dua etti:
(Ya Rabbi, Kitabında kendimize zulmedenleri affetmemizi bildirdin. İşte biz, nefislerimize zulmettik. Senden af diliyoruz. Bizi affet!)

İkinci âlimin duası da şöyle:
(Ya Rabbi, Kitabında köleleri, azat etmemizi bildirdin. İşte biz kul olarak huzurundayız. Bizleri azat eyle!)

Üçüncü âlim de şöyle dua etti:
(Ya Rabbi, Kitabında, kapımıza gelen saili kovmamamızı, yüz çevirmememizi bildirdin. İşte biz de sail olarak huzurundayız. Senden rahmet istiyoruz. Bizi boş çevirme!)

Duaları kabul olarak rahmet yağdı.

8- Sebeplere yapışmadan istemek kuru bir temennidir.
Hadis-i şerifte buyuruldu ki:
(Çalışmadan dua eden, silahsız harbe giden gibidir.) [Deylemi]

9- Günah işlemeyen dil ile dua etmelidir.
Peygamber efendimiz, (Allahü teâlâya günah işlemeyen dil ile dua edin) buyurdu. Böyle bir dilin nasıl bulunacağı sual edilince,(Birbirinize dua edin! Çünkü ne sen onun, ne de o senin dilinle günah işlemiştir) buyurdu. [Tergibüs-salât]

10- İsm-i a’zam ve esma-i hüsna ile dua etmelidir.