Duaların Kabulü ve Her Murat için Okunacak Dualar

Duaların Kabulü ve Her Murat için Okunacak Dualar

Duaların Kabulü ve Her Murat için Okunacak Dualar
Duaların Kabulü ve Her Murat için Okunacak Dualar

Abdülehad Serhendi hazretleri
buyuruyor ki:
( 70 kere, Yâ Allah, Yâ Rahman, Yâ Rahîm, Yâ Kaviyyü, Yâ
Kadîr okuyup da dua eden, ne isterse istesin, Cenâb-ı Hak duasını kabul eder ve ne muradı varsa verir.)

Allah rızası için okumalı. Bir seferde 70
defa okumalı, 71 olsa olmaz
, yanına başka isim konsa olmaz, bu bir şifredir.
İsm-i azam, ism-i Celal, Esma-ül Hüsnadır. Her namazdan sonra okuyana ne
mutlu! Hiç olmazsa günde bir defa okumalı. Dilek için kırk gün kadar
okumalıdır.

Cuma günü İkindiden sonra, seccade üzerinde elinden geldiği
kadar (Yâ Allah, yâ Rahman, yâ Rahîm, yâ Kavî, yâ Kadir) deyip, sonra dua
etmelidir.

alıntı