Rabbena Atina Duasının Okunuşu Anlamı ve Faziletleri

Rabbena Atina Duasının Okunuşu Anlamı ve Faziletleri

Rabbena Atina Duasının Okunuşu Anlamı ve Faziletleri
Rabbena Atina Duasının Okunuşu Anlamı ve Faziletleri

Rabbena Duası Kuran-ı Kerim sürelerinden ve aynı zaman da namaz sürelerinden biridir. Kıymetli sureler arasında olan rabbena duasının anlamı da büyüktür. Bu duanın şifası çok olduğundan namazlardan sonra bol bol okumakta fayda vardır.

Rabbena duası, vakit namazlarında oturuşlarda Allahümme Salli ve Allahüme Barik dualarından hemen sonra okunmaktadır. Namazlarda Allahümme Salli ve Barik' ten sonra Rabbena duası okumak sünnettir. Okunmadığı zaman da namazımız bozulmuş olmaz tabi ki de fakat sünneti eda etmediğimiz için sünnet sevabı kazanılmamaktadır.
Rabbena Duası, aynı zamanda vitir namazında okunan Kunut Duasının yerine de okunmaktadır. Fakat bu husus Kunut Duasını bilmeyenler için geçerlidir.
Rabbena Duası, ayrıca cenaze namazlarında namazların üçüncü tekbirinden sonra okunması gereken dualar vardır. Fakat bu duaları bilmeyenler için o duaların yerine Rabbena Duası okunmaktadır.Bu dua, bir müslümanın tüm ihtiyaç ve dileklerine cevap verecek genişlikte anlamlı manalı bir duadır. Onun için bu duayı her namazımızın bitim oturuşunda salli ve barikten hemen sonra okumakta fayda vardır.
Rabbena Duası:

Rabbena atina fid' dünya haseneten ve fil' ahireti haseneten ve kına azabennar. Rabbenağfirli ve li-valideyye ve lil- Mü' minine yevme yekümü'l hisab. Birahmetike ya Erhamerrahimin.

Rabbena Duasının anlamı:

Allah'ım! Bize dünyada güzellikler ve iyilikler, ahirette de güzellik ve iyilik ver. Bizi ateş azabından koru. Ey bizim Rabbimiz! Beni, babamı ve anamı ve bütün yaradılmışları hesap gününde ( herkesin sorguya çekileceği günde ) bağışla. Ey Rabb'im merhamet edenlerin merhamet edicisi, bize rahmetinle muamele eyle.

Duada geçen Hasena, iyilik ve güzellik anlamına gelen bir kelimedir. Bu duadaki Hasena kelimesi hakkında bir çok rivayetler vardır. Bunların içinden en güzeli ise ''Hasena'' dünyada ibadet ve afiyet üzere olmaktır. Ahirette ise, Cennet ve mağfiret üzere olmak ve mutlu olmak anlamındadır. Evet, fid dünya haseneten ve fil ahireti haseneten, dünya ve ahirette afiyet üzerine, itaat ve ibadetli mutlu bir hayat ile cennete uçmak oraya kavuşmak için, mağfirete ermek için yapılan faziletli bir dua ve niyazdır.

Rabbena duası, kişinin her zaman yapacağı dualarda aklına dünya ve ahiret için güzel kelimeler gelmeyebilir. O yüzden bu duayı her dualarımız da ve her namazlarımızda okumak çok faydalıdır. Böylelikle hem dünya hem de ahiretimiz için güzelliklere sahip olmuş oluruz.
Bu Rabbena duasını Peygamber Efendimizin s.a.v. de çok çok okuduğu dualardandır.

alıntı