Düğümleri Çözen Sıkıntılardan Kurtaran Tesirli Bir Salavat

Düğümleri Çözen Sıkıntılardan Kurtaran Tesirli Bir Salavat
Düğümleri Çözen Sıkıntılardan Kurtaran Tesirli Bir Salavat

Ahmed es-sayyâd (Kuddise sirruhû)’nun beyanı vechile; Seyyid Ahmed er-Rifâ’i (Kuddise sirruhû)’ ya mensup olan şu salevat-ı şerifenin her gün (100) kere okunması bütün sıkıntıların çözülmesi ve düğümlerin açılması için çok tesirlidir.

 “Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmiyyid tahiriz zekiyyi salaten tuhallu bihel ukadu ve tufekku bihel gurabu ve ala alihi ve sahbihi ve sellim”

Manası: ”Ey Allâh! O Nebiyy-i Ümmi’ye, (içi ve dışı) tertemiz ve pak olan Efendimiz Muhammed’e Ehl-i  Beytine ve sahâbesine öyle bir  salât ile salât-ü selâm eyle ki onun vesilesiyle düğümler çözülsün ve onun sebebiyle sıkıntılar açılsın.”

Kaynak: Düğümleri çözecek kıymetli salavatlar(Ahmet mahmut Ünlü Hoca)