Duha Suresi ve Okunmasındaki Faziletler Duha Suresinin Sırları

Duha Suresi ve Okunmasındaki Faziletler Duha Suresinin Sırları

Duha Suresi ve Okunmasındaki Faziletler Duha Suresinin Sırları
Duha Suresi ve Okunmasındaki Faziletler Duha Suresinin Sırları

Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: "Her kim Duha Suresini okursa, Allah’u Teala’nın Muhammed (Sallallahü Aleyhi ve Sellem)’in kendisine şefaatçi olmasına razı olduğu kullarından olur. Allah’u Teala her bir yetim ve isteyen kişilerin sayısınca o kişiye on hasene verir."

Rivayet Edildi ki:

Duha suresini okumaya devam eden kimseye mahşer günü, ev halkına, akrabalarına, komşularına, dostalarına şefaat izni verilir.
Duha suresini okuyan kimseye, Arafat’te Benimle beraber olana verilen ecir kadar ecir verilir.
Kaybolan bir kişinin ismi üzerine bu sure okunursa, bi-iznillah geri döner.
Kaybedilen bir şeyin bulunması için Duha suresi okunursa, kendisine o şeyin yeri bi-iznillah bildirilir.
İmam-ı Gazali (Kuddise Sirruh) hazretleri buyurdu ki: "Ashabı Kiram ve Tabiinden bir gurup, bir şey kaybettikleri zaman, Dua suresini okur ve kaybettiklerini bulurlardı."
Bir başak rivayette şöyledir: "Kaybedilen şeyin bulunması için 41 defa okunması iyidir."
Okumaya devam edenler, ruhi bunalım ve sıkıntıdan Allah’u Teala’nın izni ile kurtulur.
Her gün sabah namazından sonra okuyan, her türlü kötülüklerden korunur.
Herhangi bir kimse sabah, akşam bu sureyi yedişer defa okursa, o kimsenin hiçbir şeyi kaybolmaz. Bulaşıcı hastalıklardan ve kötü huylu kimselerin şerrinden Allah’u Teala o kimseyi korur. Kendi öz canından başka yakınlarını da Allah’u Teala koruması altında bulundurur.

Duha Suresi Okunuşu

1 Vedduha

2 Velleyli iza seca

3 Ma vedde'ake rabbüke ve ma kala

4 Ve lel'ahıretü hayrün leke minel'ula

5 Ve lesevfe yu'tıyke rabbüke feterda

6 Elem yecidke yetiymen feava

7 Ve vecedeke dallen feheda

8 Ve vecedeke 'ailen feağna

9 Femmel yetiyme fela takher

10 Ve emmessaile fela tenher

11 Ve emma binı'meti rabbike fehaddis

Duha Suresi Meali

1 Andolsun kuşluk vaktine

2 ve dindiği zaman o geceye ki,

3 Rabbin sana veda etmedi ve darılmadı!

4 Ve kesinlikle senin için sonu önünden (ahiret dünyadan) daha hayırlıdır

5 ileride Rabbin sana verecek de hoşnut olacaksın!

6 O, seni bir yetim iken barındırmadı mı?

7 Seni, yol bilmez iken (doğru) yola koymadı mı?

8 Seni bir yoksul iken zengin etmedi mi?

9 Öyle ise, sakın yetime kahretme (onu horlama)!

10 El açıp isteyeni de azarlama!

11 Fakat Rabbinin nimetini anlat da anlat!