Ebu Hüreyre radıyallahu anh anlatıyor-Hadis-i Şerif

Ebu Hüreyre radıyallahu anh anlatıyor-Hadis-i Şerif

Ebu Hüreyre radıyallahu anh anlatıyor
Ebu Hüreyre radıyallahu anh anlatıyor

3611 – Ebu Hüreyre radıyallahu anh anlatıyor: Resûlullah aleyhissalâtu vesselam buyurdular ki: “Ümmetim, kıyamet günü çağırıldıkları vakit abdestin izi olarak nurdan bir parlaklıkları olduğu halde gelirler. Öyleyse kimin imkânı varsa parlaklığını artırsın.

Ebu Hüreyre radıyallahu anh anlatıyor-Hadis-i Şerif

3612 – Bir diğer rivâyette şöyle gelmiştir: “Ebu Hüreyre radıyallahu anh abdest aldı, yüzünü yıkadı, ellerini yıkadı, ellerini yıkarken nerdeyse omuza kadar yıkıyordu. Sonra ayaklarını yıkadı ve nerdeyse bacaklarına kadar yükseldi. Sonra dedi ki: “Ben Resûlullah aleyhissalâtu veselâm’ın, “Ümmetim Kıyamet günü abdest uzuvlarındaki parlaklıkla gelir…

Ebu Hüreyre radıyallahu anh anlatıyor-Hadis-i Şerif

3613 – Müslim’in diğer bir rivâyetinde şöyle denmiştir: “Resülullah aleyhissalâtu vesselâm’ın “…Mü’minin zineti, abdestin yükseldiği yere kadar yükselir…”
Buhar’i, Vudü 3; Müslim, Taharet 34, 35, 40, (246, 250); Nesai, Tahâret 110, (1, 94, 95).

3614 – Hz. Enes radıyallahu anh anlatıyor: “Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm (miktarca) bir sâ’dan beş müdd ‘e kadar olan su ile yıkanır, bir müdd su ile de abdest alırdı.
Bir başka rivâyette: “… beş mekkûk ile yıkanır, bir mekkûk iIe de abdest alırdı” denmiştir.
Bir diğer rivâyette: “ …beş… ” denmiştir.
Tirmizi’nin rivâyetinde “Resülullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: Abdest için iki rıtl su kâfidir.
Ebu Dâvud’un rivâyetinde: “…Resülullah aleyhissalâtu vesselâm iki rıtl ihtivâ eden kapla abdest alır, bir sâ’ ile guslederdi ” denmiştir.
Buhari, Vudü 47; Müslim, Hayz 51, (325); Ebu Dâvud, Tahâret 44, (95); Tirmizi, Salât 425, (609); Nesâi, Tahâret 59, (1, 57, 58).

Ebu Hüreyre radıyallahu anh anlatıyor-Hadis-i Şerif

3615 – Sefine radıyallahu anh anlatıyor: “Resülullah aleyhissalâtu vesselâm’ı bir sa’ miktarındaki su cenâbetten yıkar, bir müdd su da abdestine yeterdi.”
Müslim, Hayz 52, (326); Tirmizi, Tahâret 42, (56).

Ebu Hüreyre radıyallahu anh anlatıyor-Hadis-i Şerif

3616 – Ümmü Ammâre radıyallahu anhâ anlatıyor: “Resülullah aleyhissalâtu vesselâm abdest aldı. Bu maksadla kendisine içerisinde üçte iki müdd miktarında su bulunan bir kab getirilmişti.
Ebu Dâvud, Tahâret 44, (94); Nesâi, Tahâret 59, (1, 58).
Nesâi şunu ilâve etmiştir: “Şu’be der ki: “Ben, Aleyhissalâtu vesselâm’ın kollarını yıkadığını ve onları ovduğunu, kulaklarının iç kısmını meshettiğini öğrendim. Ancak kulakların dışını da meshettiğini bilmiyorum.