EL-CEBBAR; zikri ve faydaları

EL-CEBBAR; zikri ve faydaları

EL-CEBBAR; zikri ve faydaları

EL-CEBBAR: Emrine karşı konulmayan, mahlıkatı mecbur eden, ne isterse istediğini zorla da olsa yaptıran; gücü ve kuvveti sınır tanımayan, hiç mağlup olmayan demektir. Eksikleri tamamlayan, kırıkları tamir eden almaına gelir.

Ebced değeri ve zikir saati: Ebced değeri (206); zikir saati merih, Salıdır. Özellikleri ve bazı faydaları: EL-CEBBAR ismi daha çok,zalimler ,münafıklar ve yalacılar üzerinde okunur. okuyan kimsenin ihlas ve samimiyeti ve karşı tarafın hak etmesi ölçüsünde, bunlardan herbiri bir derde yakalanır. Kendi başlarına derde düşerler ve zarar verdikleri insanlarla uğraşmaya vakit bulamazlar. Bir kimsenin konuşmaması için de, bu ismin okunmasına ve tertibine yani miktarına ve saatine göre okunmasına başvurulur. Bu yola başvurmak isyeyen kimse son derece ciddi ve samimi olmalıdır. Çünkü bu ismin ağırlığı ve kahredciliği kişinin kendisine de dokunabilir. Bu ismi vird edinen kimsenin emir ve isteklerine karşı koyulmaz. her dilediğini her yerde herkese rahatlıkla yaptırır. Sözü dinlenen, sevilen, sayılan, yardım edilen ve yardım istenen, umulan, ümit edilen bir kimse haline gelir. Eğer bu ismi bir doktor veya bir sağlıkçı kendisine vird edinse, tedavi ettiği hastalar üzerinde daha çabuk neticeye ulaşır ve harika neticelere ulaşır. Bir zalim veya zorbanın kahrına, zulmüne uğrayıp ondan zarar gören kimse veya kimseler, zalimin kendisinden el çekmesi veya kahri niyetiyle bir defa da bir veya bir kaç kişi olarak büyük ebced değerine göre yani 206.206=42436 defa “Ya CEBBAR” ismi şerifini okusa, yüce Allah, o zorba ve zalimi perişan eder ve zulmünden kısa zamanda vazgeçirtip mazlumun hakkını teslim eder. Belirtilen miktarda okunan “YA CEBBAR” esmalrından sonra 41 defa da Haşir suresinin 22.ayeti ”Hüvallahillezi la ilahe ilallahü” okunur. Bu ismi 40 gün, 211 defa okumaya devam eden kimse, zulme maruz kalsa yada hapis veya esir olsa kurtulur. her dileği yerine gelir.

Kaynak:Dr.Arif Arslan(Esmaül hüsnanın keşfi)