El-Macid (Celle Celâlühü) Esma-ül Hüsna

El-Macid (Celle Celâlühü) Esma-ül Hüsna

El-Macid (Celle Celâlühü) Esma-ül Hüsna
El-Macid (Celle Celâlühü) Esma-ül Hüsna

Mâcid

Şanlı, şerefli. Azameti, kadri ve şanı büyük. Şerefi, kerem ve fazileti bol. Kullarından istediğine, şan ve şeref veren.

Bu mübarek isim el-Macid şeklinde Kur'anı Kerim'de zahiri olarak geçmiyor. Cenab-ı Allah'ın isimlerini sayan hadis-i şerifte geçmektedir.

Bu isme olan ihtiyaç, Allah katındaki bütün şerefli makamlara ulaşmak adına duyulan bir ihtiyaçtır.

Mevla'nın kullarına verdiği nimetler ölçüsüzdür. Çünkü O, sevdiği kullarına ölçüsüz verir, karşılıksız ikram eder ve dilediği an onları mağfiret buyurur. Zira O'nun ihsanı boldur. Bunu bilmek ve O'na şükretmek lazımdır.

Tüm yüceltici nitelikleri elde ederek bir şeref derecesine ulaşmak, bu ismin tahallukudur.

Havas ve Esrarı
El-Macid ism-i şerifi, malın çok, mülkün geniş, sözlerin geçerli, insanların yanında makbul ve sevimli olmak için, "Ya Macid Celle Celalühü" diyerek 48 kere okunur.
El-Macid ism-i şerifini, "Ya Macid Celle Celalühü" diyerek çok okuyanın ilmi artar, yüzü nurlanır.
El-Macid ism-i şerifini, Sabah akşam 400 kere "Ya Macid Celle Celalühü" diyerek okuyan hayvanların konuşmalarını anlar.