El-Metin (Celle Celâlühü) Esma-ül Hüsna

El-Metin (Celle Celâlühü) Esma-ül Hüsna

El-Metin (Celle Celâlühü) Esma-ül Hüsna
El-Metin (Celle Celâlühü) Esma-ül Hüsna

Metin

Çok sağlam.

Her şeye gücü yeten
Cenab-ı Hak buyuruyor:

"Hiç şüphesiz, rızık veren O, metin kuvvet sahibi olan Allah'tır" (Zariyat, 58)
Metin, güç ve kuvvetli azalmayan, güçsüz düşmeyendir. Bu durum yalnız Allah için geçerlidir. O'nun dışındaki bütün varlıklar, zamanlagüçlerin kaybeder ve zayıf düşerler. Bu değişim, allah için imkansız varlıklar için mümkündür. Allah'ın güç ve kuvvetini bilen, kendi güç ve kuvvetiyle övünmeyi terk eder, Yüce güç sahibine yönelir. bu ismi bilen, dini bağlarını güçlendirmeli, bilgilerini artırmalı, hiç bir şekilde sarsılmayan sağlam ve kesin bir inanca sahip olmalıdır.

Hiçbir iş Allah'a zor gelmez. Hiçbir şey O'nu aciz bırakmaz. Hiçbir şey O'nun idaresine karşı gelemez. Hiçbir şey O'nun kuvvetinden kurtulamaz.
Havas ve Esrarı
El-Metin ism-i şerifi, tembellikten, madden ve manen zayıflıktan kurtulmak için, "Ya Metin Celle Celalühü" diyerek 500 kere okunur.
El-Metin ism-i şerifi, sütü az kadına yazılır ve bu kadın da içerse sütü çoğalır.
Günahkar genç kız ve erkek üzerine "El-kaviyyül metin" şeklinde 10 kere okunursa facirlikleri gider.
Bir kimse "Yâ Metîn" ismini okumaya devam etse ümit olunur ki, çetin işler ona kolaylaşır. Bir kimse "Yâ Metîn" ismini bir yemek üzerine yazsa ve sütü az olan kadına yedirse sütü çok olur.