EL MÂNİ’ / ESMÂ-ÜL HÜSNÂ

EL MÂNİ’ / ESMÂ-ÜL HÜSNÂ

EL MÂNİ
EL MÂNİ

Her zarardan emin olur.Her muradına nail olur.Yolculuk sırasında okunursa her türlü bela ve kazalardan uzak olunur.Gelecek zararlardan korunur.

EL MÂNİ’ / ESMÂ-ÜL HÜSNÂ
EL MÂNİ’ / ESMÂ-ÜL HÜSNÂ

Günü: Pazar
Vakti: Güneş
Okunma Zamanları: Sabah
Ebced değeri ve Günde zikir sayısı: 161

Anlamı: Mani [ Birşeyin meydana gelmesine izin vermeyen ]

Kerameti: Her zarardan emin olur.Her muradına nail olur.Yolculuk sırasında okunursa her türlü bela ve kazalardan uzak olunur.Gelecek zararlardan korunur.

Ya Mani ismini zikreden çok korktuğu ve çekindiği şeylerden emin ve muhafaza olur. Gelecek zararlardan korunur. Kaza beladan uzak olmak için. Ya Mani ismi insanı şehvet ve nefsin arzularından korur. Yatarken okunursa eşler arasındaki soğukluk kalkar. Yolculuk sırasında okunursa her türlü bela ve kazalardan uzak olunur.