El-Muksitu (Celle Celâlühü) Esma-ül Hüsna

El-Muksitu (Celle Celâlühü) Esma-ül Hüsna

El-Muksitu (Celle Celâlühü) Esma-ül Hüsna
El-Muksitu (Celle Celâlühü) Esma-ül Hüsna

Muksit

Adaletle hükmeden

Cenab-ı Hak buyuruyor:

"Allah, hakimlerin hakimi değil midir?" (Tin, 8)

"O hakimlerin en iyisidir." (Araf, 87)
"Kıyamet günü için adalet terazileri kuracağız. Öyle ki hiçbir kimseye zerre kadar zulmedilmeyecek. (Yapılan iş) bir hardal tanesi ağırlığınca da olsa, onu getirip ortaya koyacağız. Hesap görücü olarak biz yeteriz." (Enbiya, 47)
Kul, verdiği ve vereceği hükümlerde adaletli olmak amacıyla bu isme ihtiyaç duyar.

Muksit, mazlum olanları zalimlerin elinden alan demektir.
Allah, hakimlerin hakimi, hükümdarların hükümdarı değil mi? Hakimler, hükümdarlar isyan edenlere ceza; itaat edenlere, iş görenlere ecir ve ödül verir bir "din" demek olan ceza ve sorumluluk kanunlarını uygularlar da, onların hepsinin üzerinde hakim olan yüce Allah hükmünü yerine getirmez, ceza ve ödül vermez, dinini yürütmez olur mu? Elbette olmaz. Hiç kuşku yok ki insanı o en güzel biçim ile yaratan Allah, hakimlerin hakimidir. Onun dini her dinden üstün hak dindir. O dinini yürütecek, güzel ile çirkini, yalancıyı doğruyu ayıracak, iman edip samimiyet ve ihlasla güzel güzel ameller yapan müminlere mükafat verecek; kâfirleri, dinsizleri de aşağıların aşağısına yuvarlıyacaktır. O halde insan olan, dine yalan dememeli, cezayı inkâr etmemeli, insan kuvvetli olunca haklı olur, her yaptığı kalır, ceza görmez, ceza kanunu acizlere özgüdür sanmamalı; hakim, hükmünde kendi kuvvetine aldanıp da hak ve adaletten ayrılmamalı, o hakimler hakiminin hüküm ve kudretinden korkmalı, aşağıların aşağısına yuvarlanmaktan sakınmalı, onun dinine girmeli, ona iman edip Allah'ın kullarına karşı adalet ve âlemin düzelmesine hizmet ile o tükenmez ecir ve mükafata ermelidir. Yoksa insanı o en güzel biçimde yaratan Allah'ı, hakimlerin hakimi değildir zanneden kendine yazık etmiş olur. Bu durumda bu âyet kâfirlere tehdit, müminlere müjdedir.

Havas ve Esrarı

El-Muksit ism-i şerifi, gadap, hiddet ve kızgınlığı söndürmek, hak ve adaletin ortaya çıkması ve düşmanların şerrinden korunmak için "Ya Muksit Celle Celalühü" diyerek 209 kere okunur.
El-Muksit ism-i şerifini "Ya Muksit Celle Celalühü" diyerek zikrine devam edenin ibadetlerde vesvesi sona erer.