En Etkili Sıkıntıyı Giderme ve Dilek Duası ( Çok Tesirli)

En Etkili Sıkıntıyı Giderme ve Dilek Duası ( Çok Tesirli)
En Etkili Sıkıntıyı Giderme ve Dilek Duası ( Çok Tesirli)

Bu çok etkili dua sıkıldığınızda, daraldığınızda ve çok istediğiniz bir dileğinizde okunabilir.

Bu çok tesirli dua okunurken önce ayetler okunur sonra dua okunur,yine ayetle bitirilir.

Bu dua her zaman okunabilir. Çok tesirlidir.

Bismillâhirrahmânirrahıym.

“Ve iza câehüm âyetün kâlû len nü’mine hattâ nü’tâ miske mâ ûtiye rusülüllâh.Allâhü a’lemü haysü yec’alü risâleteh.se yüsiybüllezine ecramü sağârun ındellâhi ve azabün şedidün bimâ kânü yemkerûn.”

Manası:” Onlara bir âyet geldiğinde, Allah’ın elçilerine verilenin benzeri bize de verilmedikçe kesinlikle inanmayız dediler. Allah,Peygamberliği kime vereceğini daha iyi bilir. Suç işleyenlere, yapmakta oldukları hilelere  karşılık Allah tarafından aşağılık ve çetin bir azap erişecektir.”

Dua:” Allâhümme menillezi deâke felem tücibhü ve menillezisteâne  bike testeğıysü eğisnâ  yâ muğıysü vehdina hidâyeten min ındike vakdı havaicena veşfi merdânâ vakdı düyûnenâ  vağfir lenâ  ve li âbâinâ  ve li ümmehâtinâ  bihakkıl kur’ânil azıymi ver rasûlil kerimi bi rahmetike  yâ erhamer râhımin.”

Manası:” Allah’ım!Kim Sana dua etti de cevap vermedin. Kim Sen’den istedi de Sen ona yardım etmedim. Kin Sana dayanıp güvendi de Sen ona kâfi gelmedin. Ey darda,sıkıntıda olanlara  yardım eden,ancak Sen’den yardım istiyorum. Ey sıkıntıda olanlara yardım eden! Bize yardım et. Katında olan doğru yola bizi ilet. Dileklerimizi kabul buyur.Hastalıklarımıza şifa ver. Borçlarımızı ödemeyi nasip eyle,annelerimizi, babalarımızı yüce Kur’an-ı Kerim ve yüce Resul’ün Muhammed(a.s.) hürmetine bağışla. Ey merhametlilerin en merhametlisi Allah’ım!”

kaynak: Sıırrıl esrar Dualar-Arif Pamuk