En Kısa Zamanda Duanızın Kabulü için Etkili Bir Dua

En kısa zamanda duanızın kabulü için etkili bir dua

En kısa zamanda duanızın kabulü için etkili bir dua
En kısa zamanda duanızın kabulü için etkili bir dua

En kısa zamanda duanızın kabulü için etkili bir duadır.

Her türlü dilek ve her türlü sıkıntınız için okuyabileceğiniz en etkili dualardan biridir.

Nasıl okumalıyız duamızı?

Bir seher vakti erkenden uyanmalı ve sabah ezanının henüz okunmamış olmasına dikkat etmelisin. Sabah ezanı okunmadan evvel abbdestli olarak, kıble istikametine doğru yönelip aşağıdaki her bir sureyi 3’er kez okumalısın.

Fatiha(3kere)

Bismillahirrahmanirrahim.

“Elhamdü lillâhi rabbil’alemin. Errahmânir’rahim. Mâliki yevmiddin. İyyâke na’budü ve iyyâke neste’în, İhdinessırâtel müstâkim. Sırâtellezîne en’amte aleyhim ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn.”Amin.
İhlas(3 kere)

Bismillahirrahmanirrahim

“Kul hüvallâhü ehad.Allâhüssamed.Lem yelid ve lem yûled.Ve lem yeküllehû küfüven ehad.”
İnşirah(3 kere)

“Bismillahirrahmanirrahim E lem neşrah leke sadrek(sadreke). Ve vedagnâ anke vizrek(vizreke). Ellezî enkada zahrek(zahreke). Ve refa’nâ leke zikrek(zikreke). Fe inne maal usri yusra(yusren). İnne maal usri yusrâ(yusren). Fe izâ feragte fensab. Ve ilâ rabbike fergab.”
Duha(3 kere)

Bismillahirrahmânirrahîm.
1- Vedduha
2- Velleyli iza seca
3- Ma vedde’ake rabbüke ve ma kala
4- Ve lel’ahıretü hayrün leke minel’ula
5- Ve lesevfe yu’tıyke rabbüke feterda
6- Elem yecidke yetiymen feava
7- Ve vecedeke dallen feheda
8- Ve vecedeke ‘ailen feağna
9- Femmel yetiyme fela takher
10- Ve emmessaile fela tenher
11- Ve emma binı’meti rabbike fehaddis
Nas(3 kere)

Bismillahirrahmânirrahîm.
1- Kul e’ûzü birabbinnâs
2- Melikinnâs
3- İlâhinnâs
4- Min şerrilvesvâsilhannâs
5- Ellezî yüvesvisü fî sudûrinnâsi
6- Minelcinneti vennâs

Kıbleye doğru dönüp her bir sureyi 3’er kez okuduktan sonra şu sözlerle canı gönülden dua etmelisin.

“Ey kalbime genişlik ve ferahlık vererek beni sabahın aydınlığına kavuşturan Yüceler Yücesi! Senin varlığın, gönlümdeki tüm dileklerin gerçekleşmesi ve sonsuza dek mutlu olmam için yeterlidir. Senin sonsuz varlığını kalbimin en derin köşesine kadar duyuyor ve bana merhamet elini uzatacağını tâ yürekten duyuyorum.”

Dilek duasının 2 nci aşamasınd aşağıdaki esmlar usulüyle ve sayısınca okunur.

Dilek Duası İçin mucize Esmalar

Ya Melik
Ya Kâfi
Ya Şâfi
Ya Selâm
Ya Müheymin

Bu esmalar, yukarıdaki 5 sure ile birlikte bu muhteşem duanın esasını oluşturan ve etki gücünü arttıran en önemli esmalardır. Bu mübarek esmaları sırasıyla ve her bir esmayı özel sözleriyle birlikte okuyacağız.

Önce Ya Melik ismini 41 defa okuyup sonrasında da bu esmanın özel ve tılsımlı sözlerine başvuracağız. Sonra, sırasıyla her bir ismi 41 kere okuyup her birinin özel kelimelerini okumamız gerekecek. İşte Ya Melik ism-i şerifiyle başlıyoruz:

Ya Melik ve Dilek Duası (41 Ya Melik, sonra aşağıdaki dua 1 defa okunur.)

“Varlıkların birer mülk olduğunu ve bu mülklerin yegâne ve hakiki sahibinin sen olduğunu biliyorum Ya Melik! Sen, evrendeki her mülkün hem içine nüfuz edersin hem de dışına nazar edersin. Sen, insana kalbini, insanın kalbine de muazzam yoğunlukta duygularını mülk yaparsın, sonra bu iki mülkün üzerine de kendi Rahmâni mührünü basıp onların üzerinde sınırsız bir tasarruf etme yetkisi alırsın.

Sen, baharın tüm güzelliklerine kışı mülk yapar, kışın soğuğunu da güneşe mülk yaparsın. Sen ölüden diriyi, diriden de ölüyü çıkarma kudretine sahip, toprağın bağrında gizli duran güzellikleri hayata kavuşturan Melik’sin. Sen, kendi kâinat mümkünde istediğin gibi tasarruf etme ve işleme hakkına sahip gerçek mülk sahibi Melik’sin. İnşallah, kalbimin mülküne de arzu ettiği nesneyi verir, beni ebediyen mutlu edersin. Âmin!”

Ya Kâfi ve Dilek Duası (41 Ya Kâfi, sonra aşağıdaki dua 1 defa okunur)

“Ey mevcut olan ve olmayan tüm varlıkların her türlü gereksinimine cevap vererek onların muhtaç oldukları şeyleri onlara ihsan eden Kâfi! Senin her şeye kadir olduğunu ve her varlığa kâfi olduğunu bilirim. Ve yine bilirim ki yokluk âlemi de varlık âlemi gibi senin nuruna ve varlığına muhtaç.

Senin ezeli ilmin ve her varlığa sirayet eden derin kudretin sayesinde ayakta duran tüm mevcudat, yine senin varlığını kalplerinde hissetmenin şevki ile yaşamlarını sürdürmektedirler. Çünkü sen, onların cevap vermekten aciz oldukları her dileğe ve ihtiyaca kâfi olan yegâne varlıksın. Beni de bahtiyarlar zümresine ilhak etmeni ve ihtiyacıma cevap vermeni temenni ve niyaz ediyorum, âmin!”

Ya Şâfi ve Dilek Duası (41 Ya Şâfi, sonra aşağıdaki dua 1 defa okunur)

“Ey şifası ile dertlilerin derdine derman veren ve kanayan yaraları tedavi ederek her yaralıya merhem süren ve huzur veren Şâfi! Derdi verenin, şifasını da vereceğini biliyorum ve zaten dilek duası adlı bu duaya da bu yüzden başvuruyorum.

Biliyorum ki bütün dünya baştan ayağa derin yaralar ile çalkalanıp dolsa, senin şifa kaynağı isminden tek esinti bile onları tedavi etmeye yeter de artar bile. Biliyorum ki kalbi kırık aşıkların şifası sende olduğu gibi yatalak hastaların dermanı da senin yüce dergahında dövülür. İnşallah benim de yüzüm, senin şifan ile aydınlanır ve ben de aydınlığa kavuşan kullarının arasına girerim. Âmin!”

Ya Selâm ve Dilek Duası (41 Ya Selâm, sonra aşağıdaki dua 1 defa okunur.)

“Ya Selâm, şifa ve rahmet kaynağı sen olduğun gibi sağlık, afiyet ve sıhhat kaynağı da yine sensin. Sen, insanları selamete kavuşturan ve onların kalbini selamete açan yegâne Selâm’sın.

Sana teslim olan ve İslam’ın selameti ile dolan tüm temiz gönüller, selamı yaymak ve huzuru arttırmak için didinip duruyorlar Ya Selâm! Sen onların bu içten çabasını başıboş bırakmadığın gibi kendisini aciz bırakan dertten mustarip olan mustarip ruhların dilek duasını da cevapsız bırakmazsın. İnşallah, bana de selamın ulaşır ve inşallah beni de sahili selamete ulaştırırsın. Âmin!”

Ya Müheymin ve Dilek Duası (41 Ya Müheymin, sonra aşağıdaki dua)

“Kainatı manevi avucunun içine alarak orada bulunan her mahluku koruyup kollayan sonsuz güç sahibi Kadir sen olduğun gibi, hiçbir varlığın hiçbir hareketi gözünden kaçmayan Basir de sensin.

Sen, ezeli ilmin ile yarattığın her mahlukatın yerini ve yönünü tayin ettiğin gibi, evrende bulunan her muhtacın içli niyazını da duyarsın; çünkü sen Semi’sin. Ya Müheymin, senin koruyup kollayıcı olduğunu ve kendi yarattığın kullara merhamet nazarı ile baktığını evrendeki tüm icraatın gösteriyor. Ne olur beni de koruyup kolla ve dilek duasını kabul et. Âmin!”

.Öncelikler dualar helal bir istek içinse.makul istekler ise,hakkımızda hayırlı ise Rabbimiz hiç bir duayı geri çevirmez.

Allah cümle kardeşelrimizin dünya ve ahiret için hayırlı dileklerini kabul etsin.