En Sıkıntılı Anınızda Kurtarıcı Dua

En Sıkıntılı Anınızda Kurtarıcı Dua
En Sıkıntılı Anınızda Kurtarıcı Dua

Zor durumda  kaldığınızda  sizin bu durumdan kurtaracak bir duadır.

Sıkıntı anınızda maddi ve manevi ne tür sıkıntı içinde olursanız sizi kurtaracak bir duadır.

Her hangi bir hacetiniz  olduğunda  Peygamberimizin tavsiye ettiği bir duadır.

Bu dua  Başta peygamberimize salavat okunup Euzü besmele okunur.3-7-21-41 veya 100 defa okunup ardından peygamberimize salavat okunur.

“Ya Vedûd! Ya Vedûd! Ya Ze’l-arşi’l-mecid! Ya Mübdi’, Ya Mu’id! Ya Fe’aalün lima yürid! Es’elüke bi-nuri vechikellezi mele’e erkane arşike ve es’elüke bi-kudretikelleti kadderte biha halkake ve bi-rahmetikelleti vesiat külle şey’in. La ilâhe illâ ente. Ya Muğis, eğisni! Ya muğis, eğisni! Ya muğis, eğisni!..”

Türkçe Meali:

“Ey Vedûd! Ey Vedûd! Ey yüce Arşın Sahibi! Ey kâinatı hiçten ve benzersiz bir şekilde yaratıp bin bir isminin tecellileriyle emsalsiz bir şekilde süsleyen Mübdi’! Ey varlıkları ölümünden sonra yeniden inşa edip dirilten Muîd! Ey dilediği her şeyi yapan! Arşının rükünlerini dolduran Zâtının nûru hürmetine; yarattığın bütün varlıklara hükmeden kudretin hürmetine ve her şeyi kaplayan rahmetin hürmetine istiyorum. Senden başka hiçbir ilâh yoktur. Ey kendisinden yardım isteyene yardım eden! Bana yardım et. Ey güç durumda olanlara yardım eden ve ummadıkları yerlerden ihtiyaçlarını ellerine veren Muğîs! Bana yardım et!”