Eşler Arasında Haram Olan 9 Şey

Eşler Arasında Haram Olan 9 Şey
Eşler Arasında Haram Olan 9 Şey

Yüce Allah eşleri birbirlerine helâl kılmıştır. Koca karısının, kadın da kocasının cinselliğinden dilediği zaman istediği şekilde yararlanabilir.

Fakat eşler arasındaki bu cinsel özgürlük alanı, büyüklüğüne rağmen sınırsız değildir. Yani eşler arasında da cinsel haramlar vardır. Bu haramların bir kısmı dâimîdir. Bir kısmı da geçicidir. Aşağıda on madde halinde sunacağımız bu haramların ilk beşi daimî, diğerleri de geçici haramlardır.

1-Âdet ve Lohusalık Halinde Cinsî Münâsebette Bulunmak,

2-Arka Organdan Temas Etmek

3-Başkalarının Yanında İlişkide Bulunmak,

4-Cinsel Görevden Kaçınmak,

5-Îlâ Yapmak, Karısına yaklaşmamaya yemin etmek

6-Zıhâr Yapmak, ZİHAR: Bir kimsenin karısına “sen bana anamın sırtı gibisin” diyerek, onu kendisine haram kılması.

7-İtikâfda İken Cinsî Münâsebette Bulunmak.

8-Müfessile; kocasıkendisini arzuladığı zaman; âdet görmeye başlamadığı halde, -âdet görüyorum-diyerek kocasını aldatan kadındır.

9-Oruçlu İken Cinsel Yaklaşımda Bulunmak

Keffareti açıklamak için sunulan buhadis, malî ve bedenî gücü olmayan bir sahâbiyi örneklendirmektedir. Gücü olanhiç şüphesiz ya esir azad edecek veya iki ay oruç tutacak, ya da altmış fakiri doyuracaktır.

Şafiîmüctehidler bu hadise dayanarak oructa keffaretin yiyerek-içerek değil,yalnızca cinsel münasebet yoluyla orucunu bozan erkekler için gerekeceği içtihadında bulunmuşlardır.