Eşler Arasında Sevgi Saygı Muhabbet Duası

Eşler Arasında Sevgi Saygı Muhabbet Duası
Eşler Arasında Sevgi Saygı Muhabbet Duası

Muhabbet için her kim  100 defa okur. niyet eder ve okursa, ne muradı var ise hasıl olur.

Ya Vedud Ya Allah.

Muhabbet için evli eşler nişanlılar için tatlı bir şeye okuyup beraber yenirse. Eşler arası Muhabbet ve sevgi doğar.

Lev enzelnâ

“Lev enzelnâ hâzel kur’âne alâ cebelin lereeytehu hâşian mütesaddian min haşyetillâh ve tilkel’emsâlü nadribuha linnâsi leallehüm yetefekkerûn!.

Huvallahulleziy lâ ilâhe illâ hu alimul ğaybi veşşehadeh hüver rahmanür rahıym, hüvallahülleziy lâ ilâhe illâ hu elmelikül kuddûsüs selâmül mü’minül müheyminül aziyzül cebbarul mütekebbir sübhanallahi ammâ yüşrikûn hüvallâhul hâlikul bâriy-ül müsavvir lehül’esmâül husna yüsebbihu lehu ma fiyssemâvâti vel’ard ve hüvel aziyzül hakiym”