Esma-ül Hüsna-EL AFÜVV

Esma-ül Hüsna-EL AFÜVV

Esma-ül Hüsna-EL AFÜVV
Esma-ül Hüsna-EL AFÜVV


Günde zikir sayısı: 156
Okunma Zamanları: Sabah

Günü: Pazar
Vakti: Güneş
Anlamı: Afüvv ''Çok affeden''

Kerameti: Okuyan devam eden Mağrifet-i Rabbaniyeye mazhar olup cehennem azabından kurtulur. Ya Afüvv ismini zikreden kişi, iyi ahlak sahibi olur. Allah’ın mağfiretine nail olur, Allah’ın rızasını kazanan kullardan olur. Okuyan devam eden Mağrifet-i Rabbaniyeye mazhar olup cehennem azabından kurtulur. Rızık bolluğu Kalp huzuru için okunur. Allah’ın mağfiretine nail olur, Allah’ın rızasını kazanan kullardan olur. Öfke anında 10 defa Ya Afüvv ismini zikredip ardından salatü selam okursa sakinleşir.