Esma-ül Hüsna-EL MÜTEÂLÎ

Esma-ül Hüsna-EL MÜTEÂLÎ

Esma-ül Hüsna-EL MÜTEÂLÎ
Esma-ül Hüsna-EL MÜTEÂLÎ

Ebced değeri ve Günde zikir sayısı: 551
Okunma Zamanları: Sabah

Günü: Cumartesi
Vakti: Zuhal
Anlamı: Müta’ali [ Noksanlıklardan Münezzeh ]

Kerameti: Ya Müteali ismini zikreden salaha erer. Hakim ve amirler nezdinde hürmet ve riayet görür. İstediği makama gelmek ve yüceliğe ermek. Dua ve istekleri geri çevrilmez. Ya Müteali ismini zikreden salaha erer. Hakim ve amirler nezdinde hürmet ve riayet görür. Onlardan beklediği istekleri kabul görür. Zorluklardan, şiddetten ve zahmetlerden kurtulur. Kötülüklerden muhafaza olur. Her bakımdan güçlenir ve kuvvetli olur. Makam ve mevkisi yükselir. Dua ve istekleri geri çevrilmez.