Esma-ül Hüsna-ET TEVVÂB

Esma-ül Hüsna-ET TEVVÂB

Esma-ül Hüsna-ET TEVVÂB
Esma-ül Hüsna-ET TEVVÂB


Günde zikir sayısı: 300
Okunma Zamanları: Sabah

Günü: Perşembe
Vakti: Müşteri
Anlamı: Tevvab ''Tevbeleri kabul edip, günahları bağışlayan''

Kerameti: Ya Tevvab ismi şerifi Tövbelerin kabulu içindir.Para ve geçim sıkıntısı ortadan kalkar. Rızık kapıları okuyana açılır. Günde 409 defa Ya Tevvab ismini zikreden kişinin dünyevi ve uhrevi bütün işleri halolur. Zalimin zulmünden kurtulur. Kuşluk namazından sonra 300 defa okunmalıdır.Ya Tevvab ismini zikreden kişinin tevbesi kabul olur. Zalimin zulmünden kurtulur. Para ve geçim sıkıntısı ortadan kalkar. Rızık kapıları okuyana açılır. Günde 409 defa Ya Tevvab ismini zikreden kişinin dünyevi ve uhrevi bütün işleri halolur.