Alım Satımı Caiz Olmayan Eşyalar Hakkında Hadis-i Şerif Hz. Ömer (ra) buyurdu ki: “Efendisinden çocuk doğuran cariyeyi efendisi artık satamaz, hibe edemez, miras olarak da bırakamaz. Hayatta kaldığı müddetçe ondan istifade eder. Ölecek olursa cariye hür olur.” İbnu Ömer Hadis No : 240