Alım Satımı Caiz Olmayan Eşyalar Hakkında Hadis-i Şerif

Alım Satımı Caiz Olmayan Eşyalar Hakkında Hadis-i Şerif

Alım Satımı Caiz Olmayan Eşyalar Hakkında Hadis-i Şerif
Alım Satımı Caiz Olmayan Eşyalar Hakkında Hadis-i Şerif

Hz. Ömer (ra) buyurdu ki: "Efendisinden çocuk doğuran cariyeyi efendisi artık satamaz, hibe edemez, miras olarak da bırakamaz. Hayatta kaldığı müddetçe ondan istifade eder. Ölecek olursa cariye hür olur."
İbnu Ömer Hadis No : 240

Biz Hz. Peygamber (sav) ve Hz. Ebu Bekir (sav) zamanında ümmü veled`i satardık. Hz. Ömer bu alış-verişten bizi yasaklayınca terk ettik." İbnu`l-Esir: "Bu rivayeti ana kaynaklarda (Usul) göremedim" der.
Cabir Hadis No : 241

Resulullah (sav) vela`nın alım-satımını ve hibe edilmesini yasakladı." (Bazı alimler, hadisteki "... hibe edilmesini..." kısmının, Hz. Peygamber (sav)`ın sözü olamayacağnı iddia etmişlerdir.)
İbnu Ömer Hadis No : 242

"Hz. Peygamber (sav)`nın suyun satılmasını yasakladığını" rivayet etmiştir.
İlyas İbnu Abdillah Hadis No : 243

Resulullah (sav) suyun fazlasını satmayı yasaklamıştır.
Cabir Hadis No : 244

Resulullah (sav)`in: "Ot satmak maksadıyla suyun fazlası satılmaz" dediğini rivayet etmiştir.
Ebu Hüreyre Hadis No : 245

Resulullah (sav) şöyle buyurmuştur: "Kuyu suyunun fazlası yasaklanamaz"
Amra Bintu Abdirrahman Hadis No : 247

Babam, Resulullah (sav)`dan izin isteyerek kendisi ile kamisi arasına girdi. Resulullah (sav)`ı öpüyor ve kucaklıyordu. Sonra: "Ey Allah`ın Rasülü yasaklanması yasak olan şey nedir? bana söyle" dedi. Resulullah (sav): "Tuz!" dedi. Babam tekrar sordu: "Başka ne var?" Resulullah (sav): "Ateş!" dedi. Sonra tekrar sordu: "Ey Allah`ın Resulü yasaklanması, helal olmayan şey nedir?" Resulullah (sav): "Hayır yapman kendine hayırdır" cevabını verdi.
Büheysetu`l-Fezariyye Hadis No : 249

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Şarkıcı cariyeleri satmayın, satın da almayın. Onlara (musiki) de ögretmeyin. Onları alıp satmak şartıyla yaptığınız ticarette hayır yoktur, onlar için ödenen para haramdır" Resulullah (sav) ilave etti: "Şu ayet bu gibiler hakkında nazil olmuştur: "İnsanlardan bazıları, bir bilgisi olmadığı halde, Allah yolundan saptırmak için boş sözlere müşteri çıkarlar. Allah yolunu alaya alırlar, işte bunlara alçaltıcı bir azab vardır." (Lokman 6)
Ebu Ümame Hadis No : 250

Resulullah (sav) taksimden önce ganimetin satılmasını yasakladı.
Ebu Said Hadis No : 251

Cahiliye insanları, devenin etini, karnındakinin hamileliği vaktine satarlarda "karnındakinin hamileliği" devenin karnındakini doğurması, doğanın da büyüyüp hamile kalmasıdır. Resulullah (sav) bu alış-verişi yasakladı." Buharfnin bir rivayetinde "...sonra karnındaki de doğar" denir.
İbnu Ömer Hadis No : 252

Resulullah (sav) şöyle buyurmuştur: "Ödemenin, karnındakinin doğumuna tehiri riba (faiz)dır."
İbnu Abbas Hadis No : 253

Resulullah (sav) erkek deveye (parayla) çekmeyi yasakladı."
Cabir Hadis No : 254

Hassan (ra), Ebu Talha (ra)`nın tasadduk ettiği Beyruha adlı bahçeden hissesine düşen kısmı (Hz. Muaviye`ye yüzbin dirheme) satmıştı. Kendisine: "Ebu Talha`nın sadakasını satıyor musun?" dediler. Şu cevabı verdi: "Yani bir sa` hurmayı, bir sa` para mukabilinde satmayayım mı?"
Enes Hadis No : 255