Hz. Zübeyr bin avvamın hayatı Miladi 586 yılında mekkede doğdu. Ailesi Kureyş’in Esad oğullarına mensuptur. Babası Avvam, annesi ise Haşim oğulları soyundan Hz. Peygamber’in (s.a.v) halası Safiyye’dir. Hz. Ebu bekir (r.a) aracılığı ile ilk müslümanlar arasına dahil olmuş, hayatta iken Allah Rasulü (s.a.v) tarafından Cennetle müjdelenmiştir.