El-Basir (Celle Celâlühü) Esma-ül Hüsna Basîr Her şeyi gören, çok iyi gören Hakkıyla gören. Sonsuz ve nihayetsiz her şeyi görendir. Bütün varlıkların her an hangi işle meşgul olduklarını ve ne yaptıklarını görendir.