El-Hasibü (Celle Celâlühü) Esma-ül Hüsna Hasib Muhasib. Kullarına yeten ve onları hesaba çeken.