El-Hasibü (Celle Celâlühü) Esma-ül Hüsna

El-Hasibü (Celle Celâlühü) Esma-ül Hüsna

El-Hasibü (Celle Celâlühü) Esma-ül Hüsna
El-Hasibü (Celle Celâlühü) Esma-ül Hüsna

Hasib

Muhasib. Kullarına yeten ve onları hesaba çeken.

Herkesin yaptığı işlerin hesabını bilen. Ahirette onları hesaba çeken. Ceza ve mükafat veren ve kendisine tevekkül eden kullarına yeten, onlara yardım edendir.

Cenab-ı Hak buyuruyor:

"...Hesap görücü olarak Allah yeter." (Nisa, 6)
"...Şüphesiz, Allah her şeyin hesabını tam olarak yapandır." (Nisa, 86)
"...Ve O, hesap görenlerin en süratli olanıdır." (Enam, 62)
"... Allah, hesabı pek seri görendir." (Bakara, 202)

İnsanların ahirette yaptıklarının karşılığını almak için bir hesap kontrolünden geçmeleri lazımdır. İşte bu hesapları noksansız yapacak olan Hz.Allah'tır. O'nun hesabı süratlidir. Bir anda bütün mahlukatın hesabını görecektir. İmanı kuvvetli olanın hesabı göz açıp yumuncaya kadar kolay olacak, imanı zayıf olanın hesabı ise çok sürecektir.
Bu ismin bir çok anlamı zikredilmiştir.

Parçaları bütünüyle bilen,

Hesap etmeden bilen

Bütün üstün niteliklere sahip olan,

Hiç bir eksiği ve kusuru olmayan,

Kıyamet günü kullarını hesaba çekecek ve sorgulayacak olandır.

O, kendi kereminden fazlasıyla verendir.

Her insan kendisini ağır hesaptan kurtarmak için çalışmalı, Allah'ın belirlediği sınırlara dikkat etmeli, ahiretteki hesabının hafif olması için daha bu dünyada iken kendisini hesaba çekip yanlışlarını düzeltmelidir.

Havas ve Esrarı

El-Hasib ism-i şerifi, düşmanın şerrinden korunmak, geçim sıkıntısından kurtulmak, ilahi ihsana nail olmak ve korktuklarından emin olmak için, "Ya Hasib Celle Celalühü" diyerek 80 kere okunur.
El-Hasib ism-i şerifini, güneş doğmadan ve önce 77 veya 99 kere ""Hasbiyel Hasib" şeklinde okuyan kimse yırtıcı hayvanlardan emin olur.
Akrabalar ve diğer insanlar arasında hadise çıktığında, herhangi bir gaileden korkan kişi, her güne doğmadan önce ve güneş battıktan sonra yetmiş yedi kere El-Hasib ism-i şerifini, bir hafta boyunca "Ya Hasib Celle Celalühü" diyerek okursa; Allahü Tela hazretleri onu her türlü şerden emin kılar. Başlangıç gününün Perşembe olması gerekir.