El-Hayyü (Celle Celâlühü) Esma-ül Hüsna Hay Her zaman diri Cenab-ı Hak buyuruyor: “Ölümsüz ve daima diri olan Allah’a güvenip dayan. ” (Furkan, 58)