El-Hayyü (Celle Celâlühü) Esma-ül Hüsna

El-Hayyü (Celle Celâlühü) Esma-ül Hüsna

El-Hayyü (Celle Celâlühü) Esma-ül Hüsna
El-Hayyü (Celle Celâlühü) Esma-ül Hüsna

Hay

Her zaman diri
Cenab-ı Hak buyuruyor:
"Ölümsüz ve daima diri olan Allah'a güvenip dayan. " (Furkan, 58)

"Bütün yüzler, diri ve her şeye hakim olan Allah için eğilip boyun bükmüştü." (Taha, 111)
"O daima diridir." (Mümin, 65)
"Hay ve kayyûm olan Allah'tan başka ilâh yoktur." (Ali İmran, 2)
Hay, her yönleriyle tam bir hayata sahip olan demektir. İşitme, görme, güçlü ve irade sahibi olmanın yanında diğer zati sıfatlara da sahip olan ve eksiksiz bir hayatın bütün anlamlarını kendinde toplayan kimsedir.
Ve (sen) o ölümsüz ve daima diri olan Allah'a güvenip dayan; onların kötülüklerinden kurtulmak, verecekleri karşılıklardan gönlü tok olmak için, yalnız o ölmez diriye dayan, ölümden kurtulamayacak olan fâniler yıkılır, dayananları kaybolur gider. Ve O'nu hamdiyle tesbih et. Nimetlerine şükür için her türlü yüce sıfatlarıyla saygı göstererek, noksan sıfatlardan uzak olduğunu kabul et. Kullarının günahlarından haberdar olarak O yeter! Hiç kimse bilmese de, onun bilmesi yeterlidir. Hiç bir haberciye ihtiyaç duymaksızın açığı ve gizliyi bilen, O herşeyden haberdar olan Allah cezalarını verir. Başka hiçbir ceza vermeyecek olsa bile, yalnız bilmesi bir ceza olarak yeterlidir.

Havas ve Esrarı
El-Hayyü ism-i şerifi, uzun ömürlü, kalbin tevhid nuru ile hayat bulması ve her türlü muradın gerçekleşmesi için "Ya Hayyu Celle celalühü" diyerek 18 kere okunur.
El-Hayyü ism-i şerifini, 300.000 kere Ya Hayyu Celle celalühü" diyerek okuyan kimse hasta olmaz.
El-Hayyü ism-i şerifini, misk ve gül suyu ile yazar ve sonra tatlı karıştırıp içen hasta iyi olur.
"Ya Hay Ya Kayyûm" bu iki isimle Allah'tan yardım dileyen, sanki bütün isim ve sıfatları ile Allah'tan yardım dilemiştir. Bu nedenle Allah'tan bu iki isimle yardım dilemek sıkıntılardan, dert ve kederlerden, zorluk ve darlıklardan kurtulmak ve isteklere kavuşmakta daha etkilidir.