El-Mukaddimü (Celle Celâlühü) Esma-ül Hüsna Mukaddim Dilediğini maddii manevi nimetler verip öne geçiren, istediğini var veya yok etmekte zaman, mekan şeref ve rutbede ileri geçiren öne alan.