El-Mukaddimü (Celle Celâlühü) Esma-ül Hüsna

El-Mukaddimü (Celle Celâlühü) Esma-ül Hüsna

El-Mukaddimü (Celle Celâlühü) Esma-ül Hüsna
El-Mukaddimü (Celle Celâlühü) Esma-ül Hüsna

Mukaddim

Dilediğini maddii manevi nimetler verip öne geçiren, istediğini var veya yok etmekte zaman, mekan şeref ve rutbede ileri geçiren öne alan.

Yüce Allah, istediği kimseleri önegeçirir. Bu öne geçirmedini konularda olduğu gibi yaradılış ve maddi konularda da olur. Yüce Allah, canlıların kimini önce, kimini de sonra yaratmıştır. Kimine zenginlik vermiştir, kimine vermemiştir.

Mukaddim ve Muahhir isimlerinden birini zikretmeden yalnız ötekiyle dua etmek caiz değildir. Her ikiside Allah'ın fiili sıfatlarındandır. Dilediğini öne alan, dilediğini arkada bırakan O'dur. Öne alınan kimse yüksek mertebeler çıkar. Geri bırakılan ise en aşağı mertebelere iner. Geri bıraktığını öne çıkarmaz, öne çıkardığını da geriye bırakmaz. Bu iki ismi birlikte zikretmek, ayrı zikretmekten daha güzeldir.

Bu İsmi bilmenin Faydaları:

Müslüman, Allah'ın öne çıkardığını öne çıkarmalı arkaya koyduğunu arkaya koymalıdır.

Allah'ın Mukaddim ve Muahhir olduğunu bilen kimse, ibadet ve iyiliklerinin çokluğuna güvenmez, günah ve kötülüklerinin çokluğu nedeniyle de Allah'tan ümit kesmez. Zira Allah'a uzak gibi görünen nice kimseler yakın, yakın gibi görünen nice kimseler de gerçekte O'ndan uzaktır.
Daima kötü sondan, günahları öne alıp ibadetleri ertelmekten Allah'a sığınmalıdır.

Havas ve Esrarı
El-Mukaddim ism-i şerifi, duanın kabülü, rutbe ve makamın yükselmesi için "Ya Mukaddim Celle Celalühü" diyerek 184 kere okunur.