El-Muktedir (Celle Celâlühü) Esma-ül Hüsna Muktedir İktidarı ve kudreti sonsuz olan ve herşeye muktedir bulunan