El-Muktedir (Celle Celâlühü) Esma-ül Hüsna

El-Muktedir (Celle Celâlühü) Esma-ül Hüsna

El-Muktedir (Celle Celâlühü) Esma-ül Hüsna
El-Muktedir (Celle Celâlühü) Esma-ül Hüsna

Muktedir

İktidarı ve kudreti sonsuz olan ve herşeye muktedir bulunan

Cenab-ı Hak buyuruyor:
"Allah, her şey üzerinde iktidar sahibidir." (Kehf, 45)
"Biz de onları güç ve kudretimize lâyık bir şekilde yakaladık." (Kamer, 42)
"Peki Allah'ın, ölüleri tekrar diriltmeye gücü yetmez mi?" (Kıyamet, 40)
Muktedir, gücünü fiillerle ortaya koyup gösterendir. Allah'ın gücü yettiği halde yapmadığı nice fiilleri vardır. Eğer dilerse bunları yapabilir.O, dilediğini yapandır, Hiç kimse O'na mani olamaz. hiçbir güç O'nu aciz bırakamaz. Kudreti her şeyi kuşatan O'dur. Kul, böylesine güçlü olandan nimet ummalı, intikam almasından korkmalıdır.
Cenab-ı Hak, halkettiği kullarına kuvvet ve kudret vermiştir. Ancak bu kuvvet ve kudretleri Allah'ın ezeli kudretine bağlıdır. Allah kuluna kudret verirse birçok şeyleri yapabilir, güçlükleri de yenebilir.

Öyle ise bütün kuvvet ve kudret veren Allah'a yalvarmalı ve O'ndan hak yolunda, iman yolunda güç vermesi istenmelidir.

Havas ve Esrarı
El-Muktedir ism-i şerifi, zalimlerin helaki için, "Ya Muktedir Celle Celalühü" diyerek 744 kere okunur.
Kim uyanır uyanmaz hemen El-Muktedir ism-i şerifini "Ya Muktedir Celle Celalühü" diyerek okursa Allahü Teala hazretleri onun işlerini rayına koyar, tedbir eder.