El-Bâsıt (Celle Celâlühü) Esma-ül Hüsna Bâsıt Ruhları bedenlere yerleştiren, genişleten, açan ve bolluk veren