El-Bâsıt (Celle Celâlühü) Esma-ül Hüsna

El-Bâsıt (Celle Celâlühü) Esma-ül Hüsna

El-Bâsıt (Celle Celâlühü) Esma-ül Hüsna
El-Bâsıt (Celle Celâlühü) Esma-ül Hüsna

Bâsıt

Ruhları bedenlere yerleştiren, genişleten, açan ve bolluk veren

Cenab-ı Hak buyuruyor:

"Eğer Allah, kullari için rızkı (sınırsız) geniş tutup-yaysaydı, gerçekten yeryüzünde azarlardı. Ancak O, dilediği miktar ile indirir. Çünkü O, kullarından haberi olandır, görendir." (Şura, 27)

Dilediği kullarının rızkını genişleten veya ruhlarını cesetlere yayan anlamına gelir.

Allah, Kendisi'ne iman eden, kalpten itaat eden kişilere dünyada maddi ve manevi bolluk, genişlik verir. Onların önündeki zorlukları açar. İman edenler karşılaştıkları her türlü zorlukta, sıkıntıda ve hastalıkta yalnızca Allah'a sığınırlar ve O'nu vekil edinirler. Bunun bir karşılığı olarak Allah inkar edenlerin işlerini zorlaştırırken, müminlerin işlerini kolaylaştırır.

O istediği kulundan ihsan ettiği serveti evlad, hayat zevkini, gönül ferahlığını alıverir, istediği kulunada yepyeni bir hayat, neşe ve rızk bolluğu verir. Rızık, fakir ve zengin herkese ulaştırılır. Allah, rızkın insanlar arasında eşit olmamasında derin ibretler bulunduğunu da beyan buyurmuşturBolluk ve genişliğin en büyüğü, Allah'ın kalplere merhametini yaymasıdır.

Tenbih: Kulun Bâsit ismini kendisine rehber edinerek ihtiyaç içinde olan her insana hatta canlıya iyilikte bulunması gerekir. Her müslümanın Allah'tan başka rızıkları genişleten ve daraltan kimsenin olmadığına içtenlikle inanması gerekir. Kalpleri huzura kavuşturan, dilleri ve diğer bütün organları kötülklerden arındıran, sahiplerini mutlu edenyine O'dur.

Havas ve Esrarı

El- Bâsıt ism-i şerifi, her türlü korkulardan emin olup sevinmek ve rızkın bol olması için, "Ya Bâsıt Celle Celalühü" diyerek 72 kere okunur.
Kim El- Bâsıt ism-i şerifini Duha namazından sonra ellein semaya kaldırıp 10 kere okur sonra ellerini yüzüne sürerse zenginlik kapısı açılır