Evde Bereket için “Lâ Havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azim”

Evde Bereket için “Lâ Havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azim”
Evde Bereket için “Lâ Havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azim”

Her gün 100 defa” Lâ havle vela kuvvete illa billâhil aliyyil azim” okuyna,rızıksız kalmaz,servete kavuşur.

Kaynak:Münâcaat dualar(Havva Özkan)