Evlatların Anne ve Babalarına Duaları

Evlatların Anne ve Babalarına Duaları

Evlatların Anne ve Babalarına Duaları
Evlatların Anne ve Babalarına Duaları

Okunuşu: “Vehfiz lehumâ cenâhezzülli minerrahmeti ve kurrabbirham hümâ kemâ rabbeyânî sağîra.”

Meali: “Onlara merhamet ve tevazu kanadını ger ve de ki; ‘Ey Rabbim! Anne ve babama merhamet et. Nasıl ki onlar beni küçükken merhamet ederek büyüttülerse Sen de onlara acı ve merhamet eyle.’ ”

Bir evlâdın anne ve babası için yapacağı en güzel dualardan birisi de şu ayettir;

Okunuşu: “Rabbenağfirlî veli vâlideyye ve lil müminîne yevme yekûmu’l hisâb.”

Meali: “Ey Rabbimiz! (Kıyamette) hesap için ayağa kalkacağımız gün beni, ana ve babamı ve bütün iman edenleri yarlığa.”

Bir evlâdın görevi anne ve babasına bakmaktır. Onlar yardıma muhtaç olduklarında, onların yardımına koşmaktır. Onları üzmemek, onların kendisi için imtihan vesilesi olduğunu bilmek ve ona göre davranmaktır. Onlara maddî ve manevî olarak yardım etmek bir aslî görevdir. Ve onlar için yukarıda geçen duayı etmelidir.

Peygamber Efendimize biri gelerek kime iyilik edeyim dediğinde, Peygamber Efendimiz üç defa, “Annene, annene, annene”; dördüncüde “babana” buyurmuştur.