Evliyaların Dilek Duası (Çok kuvvetli bir duadır okurken dikkatli olun)

Evliyaların Dilek Duası (Çok kuvvetli bir duadır okurken dikkatli olun)

Evliyaların Dilek Duası (Çok kuvvetli bir duadır okurken dikkatli olun)
Evliyaların Dilek Duası (Çok kuvvetli bir duadır okurken dikkatli olun)

(Bismillâhirrahmânirrahîm* Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm* Allahümme innî es'elüke yâ kadîmü* yâ dâimü* yâ ferdü* yâ vitru* yâ ehadü* yâ samedü* yâ hayyü* yâ kayyûmü* yâ zel celâli vel ikram* fein tevellev fekul hasbiyallahü lâ ilahe illâ hüve aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbül arşil azîm.*)

 

İsa (A.S.) bu mübarek duayı okur, ölüleri diriltirdi.Haceti veya bir dileği olan sabah namazını kıldıktan sonra kıbleye karşı oturur da bu duayı yüz defa okursa dileği gerçekleşir.Cenabı Hakkın velî kullarından olan Süleyman bin Mukatil hazretleri şöyle buyurmaktadır:Kim yukarıdaki duayı sabah namazından sonra yüz kez okuyup Cenabı Haktan dilekte bulunur da Allah onundileğini verir..!

PEYGAMBER EFENDİMİZİN DAİMA YAPTIĞI DUADIR:

Hz. Ali rasülümüzden s.a.v nakletti Hakikat şu ki Cibril a.s Rasülüllah efendimize geldi. Cebrail a.s Rasülümüzün yanında iken Ebu Zer çıka geldi.
Cibril a.s Ebu Zer’e baktı, Ya RasulAllah ben bu zatı tanıyorum bu Ebu Zerdir dedi.
Rasülümüz buyurdu:
—Ey Allah’ın emini ey Cebrail siz Ebu Zer’i nerden tanıyorsunuz.
—Evet, Ya RasulAllah seni hak ile peygamber gönderen Allah’a yemin ederim ki sema... arasında Ebu Zer tanınmıştır.[Yani ehli arzda tanındığından, melekler arasında daha fazla tanınmıştır.]
—Rasulümüz; Bu fazla tanınması ne içindir?
—Yaptığı duadan dolayıdır. Melekler onun yaptığı duaya hayran kalmışlardır. Ya RasulAllah sen yaptığı o duayı ona sor.

Rasüllulah efendimiz, Ya Ebu Zer senin yaptığın bir dua var mıdır?
—Ebu Zer; Ya RasulAllah anam babam sana feda olsun ki var. Bana kimse öğretmedi o duayı. Ancak o dua on cümledir o duayı Rabbim bana ilham etmiştir. Ben o dua ile her gün 2 kere dua ediyorum. Kıbleye dönüyorum uzun müddet tespih ediyorum. Ona hamd ediyor tekbir getiriyorum.

Senin ümmetinden bir kimse o dua ile dua etmeye görsün, ancak onun günahları af olunur ki onun günahı denizköpüğünden daha fazla, yerdeki topraktan daha fazla olsa bile. Senin ümmetinden bir kimse bu dua ile mevlasına kavuşmaya görsün, o kimseye cennet âşık olur.

""Allaümme innii es’e lüke iimaanen daaimen ve es’e lüke kalben haaşian, ve es’e lüke ılmen naafian, ve es’e lüke yakıiinen saadigan, ve es’e lüke diinen gıyemen, ve es’elükel afiyete min külli beliyyeh, ve es’e lüke temaamel aafiyeh, ve es’e lüke devaamel aafiyeh, ve es’elükeş şükra alel aafiyeh, ve es’elükel ğinaa alennaas. ""

Ey benim Allah’ım ben senden, son nefeste çalınmayacak daimi bir iman, huşuu sahibi feyizli bir kalp, menfaat veren bir ilim, dosdoğru sadık olan kesin iman, dosdoğru din, her beladan afiyet, afiyetin tamamı, afiyetin devamını, afiyete karşı şükür etmemi, insanlara karşı tok gözlülük istiyorum..

Her hangi bir isteğin olması için;

Önce istenilen şey için niyet edilir sonra sırasıyla şağıdaki dular okunur.

Üç defa “Zilzal” suresi okunur.
11 defa “İnşirah” suresi okunur.
11 defa “Fil” suresi okunur.
11 defa salavat okunur.Okunacak salavat şöyledir.

“Allahümme salli ala seyyidina Muhammedi’nin-nebiyyi’l-ümmiyyi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim”

Daha sonrada kıbleye dönülerek 786 defa “Bismillahirrahmanirrahim” okunur ve niyet ettiğin şey için dua edilir.Bu işleme 7 gece devam edilir ve Allah’ınizniyle ve isterse,isteğine kavuşur.
inşallah