Ezan Okunurken Okunacak Dua

Ezan Okunurken Okunacak Dua
Ezan Okunurken Okunacak Dua

“Hayya ale’s-salah ve hayya ale’felâh tan sonra
Güç ve kuvvet ancak Allah’tandır denir.

Ayrıca şu dua da okunur 

“Ve ene eşhedu en la ilahe illallahu vahdehu la şerikeleh ve eşhedu enne Muhammeden abduhu ve resuluh ve raditu billahi rabben ve bil-islami dinen ve bi Muhammedin sallallahu aleyhi ve selleme resulen nebiyya”