Ezan Okunup Bittikten Sonra Okunacak Dua

Ezan Okunup Bittikten Sonra Okunacak Dua

Ezan Okunup Bittikten Sonra Okunacak Dua
Ezan Okunup Bittikten Sonra Okunacak Dua

"Allahumme rabbe hâzihî'd-dav'veti't-tâmmeh ve's-salâti'l kâimeh, âti Muhammeden'il vesîlete ve'l-fadîlete ve'd-derecete'l-vâsiate ve'b'ashu mekamen Mahmûden ellezi veadteh."

"Ey bu tam davetin sahibi ve kılınacak namazın Rabbi, Muhammed Aleyhisselâm'a vesile ve fazileti ver. O'nu kendisine vaadettiğin Makam-ı Mahmud'a eriştir."