Her Türlü Fitneden Fesattan Korunmak için Okunacak Dua

Her Türlü Fitneden Fesattan Korunmak için Okunacak Dua

Her Türlü Fitneden Fesattan Korunmak için Okunacak Dua
Her Türlü Fitneden Fesattan Korunmak için Okunacak Dua

“Allahümme innî es'elü-ke fiilel hayrât ve terkelmünkerât ve hubbel-mesâkin ve izâ eredte fitneten fî kavmî fe-teveffenî gayre meftûn ve es'eluke hubbeke ve hubbe men yuhibbuke ve hubbe amalin yukarribuni ileyke""Yâ Rabbî! Bana hayırlı işler yapmak, çirkin şeyleri terk etmek ve fakirleri sevmek nasip eyle! Kavmim arasında fitne çıkacağı zaman, fitneye karışmadan canımı al! Ya Rabbi, bana sevgini, seni sevenlerin sevgisini, sevgine yaklaştıracak amellerin sevgisini nasib et! "