Fakirlik ve Bereketsizliğin Def’i için Okunan Dua

Fakirlik ve Bereketsizliğin Def’i için Okunan Dua

Fakirlik ve bereketsizliğin def’i için şu beş kelimey,i Nebi Aleyhisselam, Hazreti Fatıma ( r.Anha)’ya öğretmişlerdir.

Hazreti Peygamber bu kelimeleri Cebrail Aleyhisselam’dan ta’lim etmiştir.

“Yâ evveline ve yâ  âhırîne  ve yâ zel kuvvetil metîni ve yâ erhamer râhimin.”