Fakirlikten Kurtaran Dua

Fakirlikten Kurtaran Dua
Fakirlikten Kurtaran Dua

Bismillahirrahmanirrahim.

Mevlâye entel mevlâ ve enel abdü ve hel yerhamül abde illel mevlâ.Mevlâye mevlâye.Entel aziyzü ve enez zelilü ve hel yerhamüz zelile illel aziyz.Mevlâye mevlâye.

Entel hâliku ve enel mahlûku ve hel yerhamül mahlûka illel hâlik.Mevlâye mevlâye.Entel mu’tıy ve enes sâilü ve hel yerhamüs sâile illel mu’tıy.Mevlâye mevlâye.Entel muğıysü ve enel müsteğıysü ve hel yerhamül müsteğıyse illel müğıys.Mevlâye mevlâye.Entel bâkıy ve enel fâni ve hel yerhamül fâni illel bâkıy.Mevlâye mevlâye.Ented dâimü ve enez zâilü ve hel yerhamüz zâile illed dâim.Mevlâye mevlâye.Entel kebiru ve enes sağıyru ve hel yerhamus sağıyra illel kebir.Mevlâye mevlâye. Entel hayyü ve enel meyyitü ve hel yerhamül meyyite illel hayyü.Mevlâye mevlaye.EntelKaviyyü ve ened daıyfü ve hel yerhamüd daıyfe illel kaviyyü .Mevlâye Mevlâye .Entel mâlikü ve enel memlûkü ve hel yerhamül memlûke illel  mâlik.Mevlâye mevlâye.Entel ğaniyyü ve enel fakıyru ve hel yerhamül fakıyra illel ğaniyyü.”