Fecr (Fecir) Suresinin Faziletleri

Fecr (Fecir) Suresinin Faziletleri

Fecr (Fecir) Suresinin Faziletleri
Fecr (Fecir) Suresinin Faziletleri

Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: "Her kim Fecr suresini (Ramazan’ın son on günü, Zilhicce ve Muharrem’in ilk on günü) okursa, Allah’u Teala onun günahlarını bağışlar. bu günlerin dışındaki günlerde okursa, Kıyamet gününde kendisine nur olur."

Fecir (Fecr) Suresinin Faziletleri:

- Belanın uzaklaştırılması için 7 defa okunur.
- Yöneticilerin gazabından korunmak için okunur.
- Her kim bu sureyi okumaya devam ederse, kıyamet günü o kişiye nurdur.
- Fecr Suresini normal günlerde zikreden müminlerin, Kıyamet günü içi huzurla dolar,
- Fecr suresini Ramazan bayramının son 10. günlerinde zikrederse, Yaradan o kişinin geçmişteki günahlarını affeder,
- Çalışma Ortamında Amiriyle, Memuruyla anlaşamayanlar sureyi bol bol okusun,
- Bela ve Musibetlerden ırak (uzak) olmak istenirse sureyi yedi kere okuyun.

Fecir(Fecr) Suresi:

Vel fecr(fecri). Ve leyâlin aşr(aşrın). Veş şef’ı vel vetr(vetri). Vel leyli izâ yesr(yesri). Hel fî zâlike kasemun lizî hicr(hicrin). E lem tere keyfe feale rabbuke bi âd(âdin). İreme zâtil ımâd(ımâdi). Elletî lem yuhlak misluhâ fîl bilâd(bilâdi). Ve semûdelleziyne câbûssahre bil vâd(vâdi).Ve fir avne zîl evtâd(evtâdi). Ellezîne tagav fîl bilâd(bilâdi). Fe ekserû fîhel fesâd(fesâde). Fe sabbe aleyhim rabbuke sevta azâb(azâbin). İnne rabbeke le bil mirsâd(mirsâdi). Fe emmel insânu izâ mebtelâhu rabbuhu fe ekremehu ve na’amehu fe yekûlu rabbî ekremen(ekremeni). Ve emmâ izâ mebtelâhu fe kadere aleyhi rızkahu fe yekûlu rabbî ehânen(ehâneni). Kellâ bel lâ tukrimûnel yetîm(yetîme). Ve lâ tehâddûne alâ taâmil miskîn(miskîni). Ve te’kulûnet turâse eklen lemmâ(lemmen). Ve tuhıbbûnel mâle hubben cemmâ(cemmen). Kellâ izâ dukketil ardu dekken dekkâ(dekken). Ve câe rabbuke vel meleku saffen saffâ(saffen). Ve cîe yevmeizin bi cehenneme yevmeizin yetezekkerul insânu ve ennâ lehuz zikrâ. Yekûlu yâ leytenî kaddemtu li hayâtî. Fe yevmeizin lâ yuazzibu azâbehû ehad(ehadun). Ve lâ yûsiku ve sâkahû ehad(ehadun). Yâ eyyetuhân nefsul mutmainnetu. İrciî ilâ rabbiki râdıyeten mardıyyeten. Fedhulî fî ibâdî Vedhulî cennetî.